Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Verktygslåda

Här kan ni som redan är anslutna till oss hitta verktygen ni behöver i er vardag.

Typer av verksamhet

Vad är ett kulturprogram?

Kulturarrangemang - eller kulturprogram som vi kallar det - är ett evenemang, till exempel seminarium eller en konsert, som framförs inför eller tillsammans med publik. Kulturprogrammet ska ge kulturupplevelse och bidra till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.

Vad är ett kulturprogram?

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp som lär sig något tillsammans. Det kan handla om hantverk, livsfrågor, musik, datorer, matlagning eller något helt annat. Syftet med en studiecirkel är att varje medlem i gruppen ska utvecklas.

Vad är en studiecirkel?

Vad är annan folkbildningsverksamhet?

I "annan folkbildningsverksamhet" ryms sådant som inte passar inom reglerna för en studiecirkel. Till exempel en kör med fler än 20 deltagare, en verksamhet som riktar sig till barn under tretton år eller en endagskurs.

Vad är annan folkbildningsverksamhet?