Skip to main content

Tips för ett lyckat digitalt möte

Uppdaterad:

Det blir allt vanligare att vi nyttjar möjligheterna att mötas digitalt via text eller videomöten. Detta sparar oss tid och resor, vilket också gynnar klimatet! Men hur anordnar och håller man ihop ett digitalt möte? För att hjälpa dig på traven har vi listat några tips!

Med teknikens möjligheter kommer även utmaningar. För att er digitala träff ska bli fokuserad på innehåll och lärande istället för teknikfrågor och ljudtrassel rekommenderar jag alltid mötesarrangören att be deltagarna att redan innan mötet testa sin internetanslutning, samt bekanta sig med verktyget ni använder, som exempelvis Skype eller Teams video.

Be även deltagarna att utrusta sig med bra ljudutrustning, ofta duger ett par hörlurar med mikrofon till mobilen fint. Det viktiga är att utesluta onödigt brus utifrån. Detta för att alla i gruppen ska kunna höra varandra så bra som möjligt. Ett till tips är även att be deltagarna att stänga av sin mikrofon när de inte pratar själva. Precis som med internetanslutningen behöver ni också testa att ljudet fungerar och att ljudinställningarna på datorn är korrekta innan mötet.

När vi träffas på distans tycker jag att videoverktyget alltid är att föredra, detta blir mer personligt än bara ljud och det blir också enklare för dig som mötesarrangör att se så att alla är med och har fokus (..och inte sitter med mobiler eller annat). Genom att använda video kan du även enkelt fördela ordet i gruppen genom exempelvis klassisk handuppräckning. Ett annat tips för att fördela ordet är att bestämma en emoji man kan använda i chatten för att signalera mötesarrangören att man vill ha ordet. Om ni är många i gruppen kan du även be deltagarna att istället skriva sina frågor eller synpunkter i chatten som du som arrangör sedan kan läsa upp och besvara.

För ett lyckat möte behövs också en strukturerad agenda som presenteras såväl innan som vid mötets start. Det ger gruppen en tydlig bild om varför vi träffas och vad vi ska göra.

Bilda har bred kompetens inom samtal- och mötespedagogik och tillhandahåller underlag för att hjälpa er på traven till ett lyckat möte. Här nedanför ser du exempelvis Bildas spelregler för samtal, som du kan använda för att främja inkluderande samtal där alla deltar på lika villkor.

 

Checklista för ett lyckat digitalt möte

  • Anslut i tid
  • Ha bra ljudutrustning (hörlurar med mikrofon)
  • Se till att ni hör varandra
  • Testa ljudet (innan mötet)
  • Skapa lika förutsättningar för alla genom tydlig struktur och schyssta spelregler för samtalet
  • Organiserad agenda
  • Använd video
  • Fördela ordet
  • Våga testa, våga göra fel och lär av varandra!