Skip to main content

Förbundsstyrelsen

Uppdaterad:

Förbundsstyrelse arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Förbundsstämman. Bildas medlemsorganisationer och regionstyrelserna skickar ombud till förbundsstämma som Studieförbundet Bildas högsta beslutande organ. Förbundsstämman äger rum vartannat år.

Förbundsordförande

Cecilia Hjorth Attefall, cecilia.attefall[at]gmail.com

Vice förbundsordförande

Ulrika Erlandsson

Förbundsledamöter

Christer Boström
Helena Höij
Lena Malmborg
Maria Kabatanya
Mia Nilsson
Mikel Shenouda
Olivier Keouosso
Peter Hovlund
Roland Gustafsson
Sofia Sahlin Stöde
Yusuf Aydin