Skip to main content

Förbundsstyrelsen

Uppdaterad:

Förbundsstyrelse arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Förbundsstämman. Bildas medlemsorganisationer och regionstyrelserna skickar ombud till förbundsstämma som Studieförbundet Bildas högsta beslutande organ. Förbundsstämman äger rum vartannat år.

Förbundsordförande

Cecilia Hjorth Attefall, cecilia.attefall[at]gmail.com

Förbundsstyrelseledamöter

Yusuf Aydin – vice ordförande
Christer Boström
Janya Cambronero Severin
Ulrika Erlandsson
Roland Gustafsson
Peter Hovlund
Maria Kabatanya
Olivier Keouosso
Elisabeth Lindgren
Mia Nilson
Sofia Sahlin
Mikel Shenouda