Skip to main content

Förbundsstyrelsen

Uppdaterad:

Förbundsstyrelse arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Förbundsstämman. Bildas medlemsorganisationer och regionstyrelserna skickar ombud till förbundsstämma som Studieförbundet Bildas högsta beslutande organ. Förbundsstämman äger rum vartannat år.

Förbundsordförande

Cecilia Hjort Attefall, cecilia.attefall[at]gmail.com

Förbundsstyrelseledamöter

 • Bengt Almstedt
 • Hans Andreasson
 • Yusuf Aydin
 • Lennart Bondeson
 • Janya Cambronero Severin
 • Ulrika Erlandsson
 • Roland Gustafsson
 • Peter Hovlund – vice ordförande
 • Olivier Keouosso
 • Elisabeth Lindgren
 • Mia Nilson
 • Mikel Shenouda