Skip to main content

Samarbete som ger en Bred kontaktyta i samhället

Uppdaterad:

Tomas Sandin är pastor i Lekebersgkyrkan. Samarbetet med Bilda har gett flera möjlighet att sjunga gospel och församlingen har fått en ny roll i samhället genom sitt integrationsarbete.