Skip to main content

Vad är ett kulturprogram?

Uppdaterad:

Kulturarrangemang - eller kulturprogram som vi kallar det - är ett evenemang, till exempel seminarium eller en konsert, som framförs inför eller tillsammans med publik. Kulturprogrammet ska ge kulturupplevelse och bidra till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.

Vi har varit med själva

Vi är gärna med tidigt i processen för att erbjuda vårt breda kontaktnät, kunskap i pedagogik och metodik eller bara dela med oss av den erfarenhet vi har. Alla våra verksamhetsutvecklare har så kallad ”dubbel kompetens”. Det betyder att de själva har erfarenhet av området de arbetar inom. En verksamhetsutvecklare inom musik är ofta själv en artist eller har tidigare jobbat som manager, till exempel.

Exempel på kulturprogram ni kan starta med oss:

 • Seminarier
 • Konserter
 • Filmvisningar
 • Föredrag
 • Kvinno-/mansfrukostar
 • Konstutställningar
 • Dansuppvisningar
 • Teater

Hur skapar jag ett kulturprogram?

Det är enkelt att starta ett kulturprogram. Kontakta en verksamhetsutvecklare på Bilda när ni börjar planera ert evenemang så kan vi hjälpa till redan från start. Bilda kan eventuellt även hantera administrationen vid större arrangemang.

1: Ta kontakt

Ta kontakt med oss för att förklara er idé.

2: Fyll i ”Anmälan om kulturprogram”

Ni som arrangör ska i god tid innan evenemanget sker lämna in blanketten Anmälan om kulturprogram (länk finns längre ner på sidan), där ni beskriver vem som är arrangör och annan info.

 

3: Marknadsför!

Marknadsför evenemanget! Vi kan hjälpa er nå ut med ert evenemang i många olika kanaler.

Om ni vill göra en affisch eller flyer ska det framgå att Bilda är en samarbetspartner. Det gör ni enklast genom att använda vår logotyp. Här kan ni ladda ner vår logotyp och läsa mer om hur vi ser ut när vi marknadsför arrangemang mm.

4: Berätta hur det gick

Efter evenemanget ska ni fylla i en kort rapport som berättar hur många som deltog. Detta kan ni göra genom vår tjänst E-lista eller via en papperslista som ni får av er kontaktperson på Bilda.

Checklista

 • Minst fem deltagare (ej inräknat kontaktperson från Bilda).
 • Arrangemanget ska bidra till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.
 • Arrangemanget ska vara minst 30 minuter.

 

Arvodering av medverkande

För arvodering av privatpersoner som medverkat i kulturprogram finns en särskild blankett, Kostnadsersättning/underlag arvode till privatperson (länk finns längre ner på sidan), som Bildaföreträdaren skriver under. För arvodering av en juridisk person, dvs. ett företag, ska fakturan skickas till relevant Bilda-region. Din kontaktperson på Bilda hjälper dig med rätt uppgifter.