Skip to main content

– Folkbildningen är omistlig

Uppdaterad:

Leif Nilsson är den pensionerade läraren som fortsätter att sprida kunskap trots pensionen. Han är nominerad till Bildas folkbildningspris för sitt outtröttliga engagemang och betydelse för det folkbildningsarbete som görs i form av Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan i Jönköping, i samverkan med Bilda.

Samhällsdialogen lyfter angelägna frågor i vår tid, där kyrkans miljö bildar formen för samtalen. Hit bjuds kända och okända gäster in för att bidra i dialog kring samhälle, kultur och teologi.

– Själva inriktningen att ta upp samhällsfrågor i församlingen och bjuda in och lyssna på människor för att skapa ett samtal är en relativt gammal företeelse. Det grundar sig i att församlingen måste vara intresserade i av det som händer runtomkring, det svenska och det internationella samhället. Man kanske skulle kunna säga att det är en del av församlingens kall, säger Leif.

Leif Nilsson har under många års tid varit den drivande kraften bakom dessa kvällar som genomförs ett tiotal gånger varje år med ett stort antal besökare vid varje tillfälle.

Lärandet har varit en viktig del i livet

Hans driv är hans samhällsengagemang och vilja att sprida kunskap vilket han har gjort en större del av sitt vuxna liv, han har en bakgrund som lärare i bland annat samhällskunskap och religion.

– Jag är mycket intresserad av samhällsfrågor och min vilja är att försöka påverka och sprida kunskap och engagemang. Det är en målsättning med samhällsdialogen, just det här med att bidra till ökade kunskaper, reflektion, samtal och handling, säger han.

Att vara cirkelledare är en uppgift han axlar med ansvar. Han förstår vikten av att samtala i mindre grupper och det är företeelse han är van vid. Det var närmare 60 år sedan som Leif introducerades i metoden att samtala i mindre grupper.

– Det är viktigt, jag är ju en ganska gammal man och runt åren 1966-67 när jag var student i Lund samlades vi i samtalsgrupper som exempel runt en av journalisten Sven Östes böcker. Han skrev mycket om Vietnamkriget. Vi satt ner i mindre grupper samtalade, säger Leif.

Ett bra minne som Leif delar med sig av från sin tid som cirkelledare är när de fick besök av Anita Goldman som är författare och journalist som i sitt författarskap fokuserat på kvinnors roll i historien och religionen.

– För några år sedan hade vi besök Anita Goldman, i Bildas regi. Det resulterade i två samtalsgrupper. Det var en viktig samtalsgrupp vilket gav en stor förståelse för religioner emellan. Vi är ju en enda mänsklighet, säger han.

Folkbildningen är omistlig

Leif betonar vikten av folkbildningen i samhället. Han har varit både aktiv och engagerad i folkbildning som verksamhet under lång tid och var under 80-talet ordförande i en av Frikyrkliga studieförbundets avdelningar, numera känt som Studieförbundet Bilda. Folkbildningen har betytt mycket för Leif och han menar på att folkbildningen är omistlig.

– De samhällena (utan folkbildning) fungerar väl förstås också, men i alla fall i svensk kontext är folkbildningen oerhört väsentligt. Den roll som folkbildningen har spelat, mängder med människor som gått folkhögskola och folkbildningen har varit en språngbräda vidare i samhället. Folkbildningen har även skapat förståelse för andra människor. Den här brytningen mellan min egen och den andras världsuppfattning, säger Leif.

Tror på samhörigheten

Det är betydelsefullt att lyssna till vad andra tycker och känner, det bidrar till en större förståelse, något som samtalen mellan människor öppnar dörrar för.

– Jag tror att det är viktigt att människor lyssnar på varandra, på varandras åsikter och uppfattningar. Det är ju också utvecklande för din egen del. Det är viktigt att människor kommer samman och lyssnar på varandra. Gör vi inte det blir vi ju isolerade individer, jag tror mer på samhörigheten. Det tänkandet hittar jag i studieförbundet, i studiecirkeln eller samtalsgruppen, säger Leif.

I hans ledarskap som cirkelledare försöker han att vara en integrerad del av laget.

– En god ledare har människokunskap och människokännedom och det får man genom att samverka på olika sätt. Men folkkunskap är a och o i ledarskap. Jag tror det är viktigt att man som ledare är en del av laget, säger han.