Skip to main content

Bildning med Bilda

Uppdaterad:

Bildning med Bilda är ett idéprojekt. Vi vill berätta hur lokala verksamheter som pågår runt om i landet, med olika kopplingar till vårt studieförbund, hänger samman med folkbildningens idéer.

Vi vill med ord och bild skildra verksamheter som sker i studiegrupper, musikband, körer, föreläsningar och mycket annat.

Vi ska lyssna till ledare och deltagare när de själva berättar. Höra hur de beskriver sin aktivitet, sin motivation, sitt driv. Och skildra hur det lokala praktiska hänger samman med, just det, det där som kallas folkbildning.