Skip to main content

Bilda för livet

Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Folkbildning är det som uppstår när människor lär tillsammans och av varandra.

I över hundra år har människor i Sverige frivilligt samlats för att på egna villkor tillsammans studera, ta del av före läsningar, delta i kulturprojekt med mera.

Människor fortsätter än idag att träffas för att lära sig mer, för att stärka sina möjligheter att påverka sina egna livsvillkor och ofta för att påverka och förändra förhållanden i samhället.

Nedan har vi samlat några exempel ur vår verksamhet som visar på hur folkbildningen haft betydelse för några av våra deltagare, ledare och samverkansparter.

Möt Charlotta Pettersson, cirkelledare

Möt Charlotta Pettersson, cirkelledare

Charlotta Pettersson är ledare i Bilda Svealand inom hantverk och återbruk sedan 2014 när hon gick Bildas ledarutbildning. Sedan dess har hon lett många hantverksgrupper, hållit kurser och föreläsningar samt återbrukskvällar på Erikshjälpen.

”Vi var några som ville lära oss ljudteknik”

”Vi var några som ville lära oss ljudteknik”

En fredagskväll spelar LASER på Ungdomens Hus i Uppsala. Samma kväll hålls tredje studiecirkeltillfället i scenteknik, där Ylva Wänstrand är en av deltagarna. De håller som bäst på att rigga och testa ljudet för kvällens spelning. Cirkelledaren Os...

Nya möjligheter för band

Nya möjligheter för band

Viral är ett hårdrocksband som repar i Bildas rephus Bullerbyn i Linköping. När de själva beskriver vilken genre de spelar blir det New wave of British heavy metal (Iron Maiden, Judas Priest) med kärlek!

Möt våra cirkelledare

Möt våra cirkelledare

En av våra 14 000 cirkelledare heter Ingemar Karlsson. Han är ledare för asylsökande som inte har möjlighet att lära sig svenska på något annat sätt. I studiecirkeln skriver, läser och samtalar deltagarna i syfte att lära sig svenska innan man har...

När fysiskt blev digitalt

När fysiskt blev digitalt

När coronapandemin satte stopp för fysiska möten hade Bildas medlemsorganisation Kristna Fredsrörelsen bland annat en utbildning planerad som byggde på just fysiska träffar. De fick snabbt stöd av Bilda i att anpassa utbildningen så att den skulle...

Inzoomat – katolsk folkbildning online

Inzoomat – katolsk folkbildning online är en serie före-läsningar och samtal som skedde på distans via Zoom i samarbete mellan Katolska pedagogiska nämnden (KPN) och Bilda. Ulrika Erlandsson, ordförande för KPN och verksamhetschef på kansliet, be...

Språkkafé i St:Olofs församling

En vardagskväll i november är det språkkafé i S:t Olofs katolska församling i Nacksta, Sundsvall, tillsammans med Studieförbundet Bilda. En av volontärerna är Josephine Telberg. Hon leder en grupp med människor i träning i svenska språket. Lärande...

Om folkbildning

Varje år möts människor i Sverige för att dela kunskaper. Oavsett hur de möts är effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och insikter.

Om folkbildning

Mer om Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram.

Om Studieförbundet Bilda