Skip to main content

Bilda för livet

Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Folkbildning är det som uppstår när människor lär tillsammans och av varandra.

I över hundra år har människor i Sverige frivilligt samlats för att på egna villkor tillsammans studera, ta del av före läsningar, delta i kulturprojekt med mera.

Människor fortsätter än idag att träffas för att lära sig mer, för att stärka sina möjligheter att påverka sina egna livsvillkor och ofta för att påverka och förändra förhållanden i samhället.

Nedan har vi samlat några exempel ur vår verksamhet som visar på hur folkbildningen haft betydelse för några av våra deltagare, ledare och samverkansparter.

Seniorerna som lärde sig att surfa

Seniorerna som lärde sig att surfa

Några av folkbildningens angelägna uppdrag är att verka för ökad tillgänglighet och digital inkludering i samhället. Under det gångna året insåg sannolikt det stora flertalet av oss vikten av att alla i vårt land både har möjlighet och förmåga att...

När fysiskt blev digitalt

När fysiskt blev digitalt

När coronapandemin satte stopp för fysiska möten hade Bildas medlemsorganisation Kristna Fredsrörelsen bland annat en utbildning planerad som byggde på just fysiska träffar. De fick snabbt stöd av Bilda i att anpassa utbildningen så att den skulle...

”Vi var några som ville lära oss ljudteknik”

”Vi var några som ville lära oss ljudteknik”

En fredagskväll spelar LASER på Ungdomens Hus i Uppsala. Samma kväll hålls tredje studiecirkeltillfället i scenteknik, där Ylva Wänstrand är en av deltagarna. De håller som bäst på att rigga och testa ljudet för kvällens spelning. Cirkelledaren Os...

Om folkbildning

Varje år möts människor i Sverige för att dela kunskaper. Oavsett hur de möts är effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och insikter.

Om folkbildning

Mer om Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram.

Om Studieförbundet Bilda