Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

GDPR för ledare

Uppdaterad:

Här har vi har samlat lite GDPR- tips för dig som är ledare inom Bilda.

Några råd om hur du ska hantera personuppgifter

En personuppgift är all information som kan identifiera en enskild person. Som cirkelledare hanterar du närvarolistan i vår e-tjänst. Listan innehåller många personuppgifter, exv. namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Närvarolistan är underlag för det anslag till folkbildningen som Bilda får från staten, kommuner och landsting. Det innebär att i en studiecirkel och ”annan folkbildningsverksamhet” krävs rapportering av personuppgifter om deltagare.

 

Tänk på detta!

  • Låt inte listan över deltagare vara synlig för deltagare i gruppen, eftersom den innehåller personuppgifter.
  • För att dela personuppgifter med hela gruppen i form av en lista ska alla i gruppen ha gett sitt samtycke till detta.
  • Om det kommer till en ny deltagare ska du informera varför du behöver deltagarens personuppgifter.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss, främst din kontaktperson på Bilda, eller maila oss på [email protected].

Vad är GDPR?

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen i kraft, GDPR. Syftet med lagen är att stärka den enskildes integritet gentemot företag och organisationer.