Skip to main content

GDPR för ledare

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen i kraft, GDPR. Syftet med lagen är att stärka den enskildes integritet gentemot företag och organisationer. Vi har samlat lite tips för dig som är ledare inom Bilda.

Några råd om hur du ska hantera närvarolistan

Närvarolistan med uppgifter om den enskilde deltagaren ligger som underlag för det anslag till folkbildningen som Bilda får från staten, kommuner och landsting. Det innebär att i en studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet krävs rapportering av personuppgifter om deltagare.

En personuppgift är all information som kan identifiera en enskild person. Som cirkelledare hanterar du en närvarolista som innehåller många personuppgifter, exv. namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Tänk på detta!

  • Använd alltid Bildas blanketter då du samlar in personuppgifter så att det blir tydligt att det är Bilda som kommer hantera uppgifterna.
  • Låt inte listan ligga framme eller skickas runt till deltagarna för att fylla i att de varit med vid det enskilda tillfället, utan du anger vilka som närvarat.
  • För att dela personuppgifter med hela gruppen i form av en lista ska alla i gruppen ha gett sitt samtycke till detta.
  • Om det kommer till en ny deltagare ska du informera varför du behöver deltagarens personuppgifter.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss, främst din kontaktperson på Bilda, eller maila oss på dataskydd@bilda.nu.