Skip to main content

Start

#studieförbundensamlarsverige

#studieförbundensamlarsverige

Folkbildningen så som vi känner till den är hårt ansatt. Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner ur Sveriges kultur- och föreningsliv. Det kommer att drabba deltagarna hårt.

Stå upp för studieförbunden!

Populära länkar

Bildas vision, verksamhetsidé och värdegrund

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ett av Sveriges tio studieförbund. Med kristen livsåskådning som grund bedriver vi folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning.

Läs mer

Bildning med Bilda

Varför handlar hiphop-texter om sorgliga saker och är Bibeln verkligen den vanligaste studieboken? Det är frågor som dyker upp i reportageform i projektet Bildning med Bilda. Trevlig läsning!

Läs reportaget: ”Lättare skriva om sorgliga grejer”