Skip to main content

Start

Vårens utbildningar för cirkelledare

Vårens utbildningar för cirkelledare

Under våren erbjuder vi flera kostnadsfria utbildningar för våra cirkelledare. Här hittar du bland annat kurser inom konflikthantering, föreningsteknik och ledarutveckling.

Här hittar du vårens utbildningar

Populära länkar

Bildas vision, verksamhetsidé och värdegrund

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ett av Sveriges tio studieförbund. Med kristen livsåskådning som grund bedriver vi folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning.

Läs mer

Folk och kultur 8-11 februari

Folk och Kultur i Eskilstuna är en årlig samlingsplats för kultur och kulturpolitik i Sverige och Norden – en återkommande plattform för inspiration, upplevelser och lärande. Bilda är även i år en av arrangörerna av program under Folk och Kultur med tre seminarier och en konsert.

Läs mer om Folk och kultur

Högläsning

Gemenskap, väcka tankar, känslor och minnen, hålla sinnet igång hos äldre människor, allt det gör högläsning. För den fjärdedel av Sveriges befolkning som har svårt att läsa kan det vara ovärderligt att sitta mitt emot någon som läser högt.

Se Bildas utbud inom högläsning

Umefolk 19-26 februari

Umefolk hålls i februari varje år och är en festival för alla med folkmusik- och dansintresse; vi skapar mötesplatser för gamla och unga, amatörer och professionella, dansare och musiker. Bilda är medarrangör under Umefolk där vi håller flera workshops.

Läs mer om Umefolk

Tillsammans bildar vi för livet!

Exempel från vår breda verksamhet