Skip to main content

Start

Folkbilda dig med oss

Folkbilda dig med oss

Med stöd och inspiration från oss möts människor i församlingar runt om i landet för att lär tillsammans och av varandra. Vi kallar det folkbildning.

Mer om folkbildning i frikyrkorna

Populära länkar

Folksommar

Under sommaren finns vi med på flera folkmusikfestivaler och spelmansstämmor runt om i landet.

Folksommar

Livet och politiken – Bilda i Almedalen

Du kan se våra seminarier från Newman/Bilda-scenen under årets Almedalsvecka på YouTube.

Se årets seminar på YouTube

Bildas vision, verksamhetsidé och värdegrund

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ett av Sveriges tio studieförbund. Med kristen livsåskådning som grund bedriver vi folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning.

Läs mer

Stoppa nedskärningarna i folkbildningen

Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Nedskärningen kommer att drabba deltagarna i studieförbundens verksamheter hårt. Den 11 juni överlämnades en namninsamling mot nedskärningarna till Mats Persson med drygt 30 000 undeskrifter. Du kan fortfarande skriva under namninsamlingen!

Läs mer och agera nu

Tillsammans bildar vi för livet!

Exempel från vår breda verksamhet

Bilda för livet

Bilda för livet

Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.