Skip to main content

Start

Vårens utbildningar för cirkelledare

Vårens utbildningar för cirkelledare

Under våren erbjuder vi flera kostnadsfria utbildningar för våra cirkelledare. Här hittar du bland annat kurser inom konflikthantering, föreningsteknik och ledarutveckling.

Här hittar du vårens utbildningar

Populära länkar

Anmäl dig till Existentiell filmfestival Dalarna

Existentiell Filmfestival Dalarna är filmfestivalen som sätter samtalet i fokus där både allmänmänskliga och existentiella frågor diskuteras. Festivalen genomförs i år 20-21 april med temat "Andra världar."

Läs mer på festivalens hemsida

Bilda + BRIS = Digital föreläsning om föräldraskap i Sverige

Hur det är att uppleva svåra eller potentiellt traumatiska händelser, vad händer i kroppen och i hjärnan? Du som cirkelledare i Bilda kan gå den digitala vägledning och- utbildningen i att möta barn och föräldrar med erfarenhet av krig och flykt.

Anmäl dig

Tillsammans bildar vi för livet!

Exempel från vår breda verksamhet

Ledarutbildning Suntprat

Ledarutbildning Suntprat

En ledarutbildning om materialet Suntprat och hur det kan användas i arbetet med ungdomar.

  • Datum
  • Tillfällen
    Lördag 10:00 - 15:30
  • Tillfällen
    1 tillfällen
Läs mer

Fördjupa dig

Bildas vision, verksamhetsidé och värdegrund

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ett av Sveriges tio studieförbund. Med kristen livsåskådning som grund bedriver vi folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning.

Läs mer