Skip to main content

Verksamhetsberättelser och stadgar

Uppdaterad:

Här hittar du vår gemensamma och respektive regions verksamhetsberättelse samt våra stadgar.

Bilda är organiserat i sex regioner och ett förbundskansli.

I en förbundsgemensam verksamhetsberättelsen beskrivs förbundets totala verksamhet.

Varje enskild Bildaregion upprättar en verksamhetsberättelse för regionens verksamhet.

Riksorganisationens ekonomiska förvaltning redovisas i årsredovisningen.