Skip to main content

Verksamhetsberättelser och stadgar

Uppdaterad:

Här hittar du vår gemensamma och respektive regions verksamhetsberättelse samt våra stadgar.

Bilda är organiserat i sex regioner och ett förbundskansli. I en förbundsgemensam verksamhetsberättelsen beskrivs förbundets totala verksamhet. Varje enskild Bildaregion upprättar en verksamhetsberättelse för regionens verksamhet. Riksorganisationens ekonomiska förvaltning redovisas i årsredovisningen.