Skip to main content

GDPR för medlemsorganisationer och samverkansparter

Uppdaterad:

Här svarar vi på vanliga frågor som ni som medlemsorganisation eller samverkanspart kan tänkas ha gällande GDPR. Innehållet uppdateras löpande.

Varför behövs personuppgifter på deltagare i folkbildningsverksamhet?

De personuppgifter vi samlar in, till exempel till deltagare i en studiecirkel, gör vi för att tillgodose förordningskrav samt Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska Bildas verksamhet.

Hur hanterar och lagrar Bilda personuppgifter?

Bilda behandlar personuppgifter för att administrera folkbildningsverksamhet och kommunicera med registrerade. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Bilda raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns rättslig grund att behandla.

Mer om hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa i vår integritetspolicy som du hittar på bilda.nu/dataskydd.

Behöver vi tänka på något särskilt när vi samlar in personuppgifter som delas med Bilda?

En organisation som samlar in personuppgifter har skyldighet att berätta vilka som kommer behandla uppgifterna och i vilket syfte. Därför är det viktigt att ni informerar personerna om att uppgifterna kommer hanteras av Bilda. Bäst är att använda våra blanketter, där det finns info om GDPR. Mer tips för ledare inom Bilda finns här.

Vid insamling av personuppgifter via exempelvis er hemsida, kan följande text infogas:

Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda. Uppgifter om dig som är deltagare skickas vidare till Bilda som underlag, enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet. Läs mer om hur Bilda samlar in uppgifter och hur länge de sparas på bilda.nu/dataskydd

Behöver vi skriva personuppgiftsbiträdesavtal med Bilda?

Bilda är anordnare av all statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet inom Bilda och därmed ansvarig för behandling av personuppgifter som samlas in i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast Bilda. Därför behövs inget personuppgiftsbiträdesavtal mellan Bilda och er som samverkanspart.

Om ni samlar in personuppgifter av andra skäl än för den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten som sker i samverkan med Bilda, har ni ansvar för de uppgifterna och behandlingen av dessa.

Var kan vi lära oss mer om GDPR och hur det påverkar oss?

Det finns mycket bra information att hämta hos Datainspektionen. Där finns även specifik information riktad till mindre föreningar och organisationer.