Skip to main content

Om Studieförbundet Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram. Tillsammans bildar vi för livet!

Deltagarna skapar verksamheten

Vi jobbar med massor av olika sorters projekt, verksamhet och former av samverkan, oftast med koppling till kultur, samhällsfrågor, tro, religion eller existentiella frågor. Det som skiljer oss från andra studieförbund är att hos oss finns ingen färdig kurskatalog, här är deltagarna med och skapar verksamheten.

Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor.

Vad är studiecirkel och kulturprogram?

Läs mer om våra olika typer av verksamhet och om folkbildning här.

Våra medlemsorganisationer och samverkansparter

Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle. Vi är stolta över att kunna samarbeta med både stora och små medlemsorganisationer och samverkansparter, utan dem hade vi inte varit där vi är idag! Läs mer om våra medlemsorganisationer.

Våra deltagare

Våra deltagare är vem som helst som vill lära sig något nytt, dela med sig av kunskaper eller utbyta tankar och idéer. Många deltagare kommer till oss i en liten grupp och vill starta något själva och andra finns inom någon av våra medlemsorganisationer eller samverkansparter.

Vi kan möjliggöra era idéer!

Har ni en idé och behöver hjälp att genomföra den, önskar ni att vidareutbilda er inom något av våra ämnen eller kanske bara en plats att vara på för att utöva er verksamhet? Vi kan säkert hjälpa till. Läs mer om hur vi kan samarbeta.

Om folkbildning

Varje år möts människor i Sverige för att dela kunskaper. Oavsett hur de möts är effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och insikter.

Läs mer om folkbildning

About Bilda in other languages

Here you can find information about Bilda and the Swedish tradition of folkbildning in numerous languages.

About Bilda in other languages