Skip to main content

Om Studieförbundet Bilda

Uppdaterad:

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ett av Sveriges tio studieförbund. Med kristen livsåskådning som grund bedriver vi folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Deltagarna skapar verksamheten

Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning i hela landet. Det finns ingen färdig kurskatalog, deltagare och ledare skapar verksamheten tillsammans.

Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor.

Vad är studiecirkel och kulturprogram?

Läs mer om våra olika typer av verksamhet och om folkbildning här.

Våra medlemsorganisationer och samverkansparter

Studieförbundet Bilda bildades 1947 av fyra frikyrkliga ungdomsorganisationer och har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Idag finns Bildas medlemsorganisationer främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle.  Läs mer om våra medlemsorganisationer.

Våra deltagare

Våra deltagare är vem som helst som vill vara en del i en gemenskap, skapa fritt, lära tillsammans med andra, dela med sig av kunskaper eller utbyta tankar och idéer. Många deltagare kommer till oss i en liten grupp och andra finns inom någon av våra medlemsorganisationer eller samverkansparter. Vår utgångspunkt är människors egna drivkrafter.

Vi kan möjliggöra era idéer!

Vi samverkar med många församlingar, föreningar, organisationer och verksamheter samt fria grupper runt om i landet. Tillsammans skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Hör gärna av er till oss för att prata om hur vi kan samverka kring folkbildningsverksamhet. Läs mer om hur vi kan samarbeta.

Om folkbildning

Varje år möts människor i Sverige för att dela kunskaper. Oavsett hur de möts är effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och insikter.

Läs mer om folkbildning

About Bilda in other languages

Here you can find information about Bilda and the Swedish tradition of folkbildning in numerous languages.

About Bilda in other languages