Skip to main content

Om Studieförbundet Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram. Tillsammans bildar vi för livet!

Deltagarna skapar verksamheten

Vi jobbar med massor av olika sorters projekt, verksamhet och former av samverkan, oftast med koppling till kultur, samhällsfrågor, tro, religion eller existentiella frågor. Det som skiljer oss från andra studieförbund är att hos oss finns ingen färdig kurskatalog, här är deltagarna med och skapar verksamheten.

Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor.

Vad är studiecirkel och kulturprogram?

Läs mer om våra olika typer av verksamhet och om folkbildning här.

Vi stöttar och inspirerar

Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. Tillsammans skapar vi verksamheten.

Läs mer om vad vi gör

Om folkbildning

Varje år möts människor i Sverige för att dela kunskaper. Oavsett hur de möts är effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och insikter.

Läs mer om folkbildning

About Bilda in other languages

Here you can find information about Bilda and the Swedish tradition of folkbildning in numerous languages.

About Bilda in other languages
Vi stöttar och inspirerar er!

Vi stöttar och inspirerar er!

Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. Tillsammans skapar vi verksamheten. Vi jobbar inom det här:

Lysande exempel

Urval av våra projekt och initiativ

Cirkelsnack med Olof Edsinger

Cirkelsnack med Olof Edsinger

Tre samtal och träffar om det kristna livets paradoxer – om att följa Jesus i både med- och motgång. När Jesus kallar oss till lärjungaskap gör han det med orden: ”Ta ditt kors och följ efter mig.” Runtom i vår värld kan vi se att just detta är va...

Dimmu Borgir – Föreläsning med Daray och Victor

FRAMFLYTTAD FÖRELÄSNING: På grund av rådande Coronaläge har vi fått skjuta denna föreläsning till efter sommaren. De datum som nu står på arrangemangen är enbart temporära och vi uppdaterar med nya faktiska datum på varje ort så snart de blivit be...