Skip to main content

Större offentliga arrangemang

Uppdaterad:

Vi medverkar på många större offentliga arrangemang över hela landet. Ibland är vi även medarrangörer.

Almedalsveckan

Tillsammans med medlemsorganisationer och andra samarbetspartner är Bilda arrangör och medarrangör till en rad seminarier på Newman/Bildascenen i katolska kyrkans trädgård och i Vårdklockans kyrka. Vi har ett tydligt fokus på möten, dialog och samtal. Huvudinriktningen är fördjupande samtal kring olika samhällsfrågor med existentiella ingångar.

Live at Heart

Bilda har tagit ett paus i det övergripande samarbetet med Live at Heart för 2021. Enstaka aktiviteter kan komma att genomföras av Bilda.

Folk och Kultur

Vi deltar i Folk och Kultur, den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik i Sverige och Norden.

MR-dagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en stor mötesplats för människor som på olika sätt arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Bilda finns med som utställare och som programarrangör.

Littfest

Vi samverkar med Littfest och Bokveckan i Umeå. Mer information kommer inom kort.