Skip to main content

Vad är annan folkbildningsverksamhet?

Uppdaterad:

I "annan folkbildningsverksamhet" ryms sådant som inte passar inom reglerna för en studiecirkel. Till exempel en kör med fler än 20 deltagare, en verksamhet som riktar sig till barn under tretton år eller en endagskurs.

Precis som i en studiecirkel måste man inom ”annan folkbildningsverksamhet” vara minst tre personer, inklusive en ledare. Det finns dock ingen övre deltagargräns, dvs man kan vara hur många som helst, och åldersgränsen är sex år (i stället för tretton år som vid en studiecirkel).

Ledaren för verksamheten håller kontakten med Bilda, ansvarar för att hålla ett bra arbetsklimat i gruppen och skickar in närvarolistan. Läs mer om att leda en grupp här.

Checklista för annan folkbildningsverksamhet

  • Minst tre deltagare, inklusive ledaren
  • Deltagarna ska vara minst sex år gamla, eller fylla sex år under studieåret

Hur startar jag verksamhet inom annan folkbildning?

1: Ta kontakt

Ta kontakt med oss för att förklara er idé.

2: Diskutera med verksamhetsutvecklare

När din anmälan är klar blir du kontaktad av en verksamhetsutvecklare som kan svara på frågor och hjälper dig att komma igång.

3: Berätta hur det gick

För att vi ska kunna hjälpa er med resurser, lokaler, material, tips eller vad det nu kan vara, behöver ni rapportera in närvaro till oss. Det gör ni genom att fylla i en närvarolista, antingen digitalt eller på papper. Bildas verksamhetsutvecklare hjälper er och visar hur ni ska göra.