Skip to main content

Språkkafé i St:Olofs församling

Uppdaterad:

En vardagskväll i november är det språkkafé i S:t Olofs katolska församling i Nacksta, Sundsvall, tillsammans med Studieförbundet Bilda. En av volontärerna är Josephine Telberg. Hon leder en grupp med människor i träning i svenska språket. Lärandet är anpassat till att deltagarna inte kan läsa och skriva.

Det viktigaste är att vi har respekt för varandra. Vi läser tillsammans, säger Josephine Telberg.

Språkkaféts ledare Lotta Meurling planerar för ett tema inför varje veckas drygt två timmar långa språkkafé. I tre olika grupper samtalar deltagarna och delar erfarenheter och tankar kring veckans tema. En viktig del är förstås den gemensamma fikastunden.

– De som kommer hit till språkkafét vill inte bara lära sig svenska. De vill fika, umgås och möta andra människor som ser dem, säger Josephine Telberg.

Josephine Telberg har själv erfarenhet av att komma till Sverige utan att kunna språket, men det var länge sedan. Hon bor sedan 1980 i Indal och har volontärarbetat sedan år 2000.

– Jag tycker att det känns bra att kunna hjälpa människor.

Kvällens tema är fars dag. Är du själv far? Hur skulle du vilja fira din egen far? Vad önskar du dig själv i present? Det är några av frågorna som deltagarna pratar om. Samtalen bjuder på många skratt och drömmar om middagar från moderlandet, om önskade presenter och om presenter som någon vill ge sin egen far eller sina barns far.

Det handlar förstås också om hur det går att få ihop grammatiken och meningarna på svenska. Och det är inte lätt, men många gånger roligt.

I Nacksta Sankt Olof möts människor från många olika länder. Församlingen har drygt 1 000 medlemmar från omkring 50 nationer. Svenska är det gemensamma språket, men det syns tydligt att många andra språk talas här. Något som vittnar om det är affischerna på väggen i församlingsrummet som beskriver allemansrätten på en rad språk.

2949 personer deltog i arrtyperna Svenska från dag 1, Vardagssvenska och Uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor under 2019.