Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Blanketter

Här hittar du blanketter för anmälan om studieverksamhet och kulturprogram, arbetsplan och dagbok för studieverksamhet samt blankett för arvode och kostnadsersättning.

Våra blanketter

Blanketterna är i PDF-format och det går att fylla i dem direkt i datorn. Högerklicka på blanketten du vill använda och välj ”Spara som”. Använd sedan Acrobat reader för att fylla i blanketten så går det att spara uppgifterna du fyllt i.

OBS: Om du fyller i blanketter direkt via din webbläsare, se till att den är ifylld efter att du har laddat ner den. Blanketter i PDF-format fungerar lite olika beroende på vilken webbläsare du använder. Vårt tips är att ladda ner blanketten först, och sen fylla i den.

Kom ihåg att skicka din blankett till rätt Bilda-region.

Alla våra regionkontor

Vi har sex regionkontor runtom i Sverige. Det är till någon av dessa regionkontor du ska skicka dina blanketter.

Inga lokaler hittades.