Skip to main content

Blanketter

Uppdaterad:

Här hittar du blanketter för anmälan om studieverksamhet och kulturprogram, arbetsplan och dagbok för studieverksamhet samt blankett för arvode och kostnadsersättning.

Bilda går över till 100% digital rapportering

Vid årsskiftet 21/22 kommer alla studieförbund gå över till digital rapportering av studiecirklar och kulturarrangemang. Detta är ett steg i vårt kvalitets- och miljöarbete, men framför allt vill vi underlätta för er när ni rapporterar. Redan nu kan du och din verksamhet gå över till e-tjänsten. Självklart hjälper vi dig och stöttar dig på vägen.

 

 

Våra blanketter

Blanketterna är i PDF-format och det går att fylla i dem direkt i datorn. Högerklicka på blanketten du vill använda och välj ”Spara som”. Använd sedan Acrobat Reader för att fylla i blanketten så går det att spara uppgifterna du fyllt i. Om du fyller i blanketter direkt via din webbläsare, se till att den är ifylld efter att du har laddat ner den.

Kom ihåg att skicka din blankett till rätt Bilda-region.