Skip to main content

Blanketter

Här hittar du blanketter för anmälan om studieverksamhet och kulturprogram, arbetsplan och dagbok för studieverksamhet samt blankett för arvode och kostnadsersättning.

Bilda går över till 100% digital rapportering

Vid årsskiftet 21/22 kommer alla studieförbund gå över till digital rapportering av studiecirklar och kulturarrangemang. Detta är ett steg i vårt kvalitets- och miljöarbete, men framför allt vill vi underlätta för er när ni rapporterar. Redan nu kan du och din verksamhet gå över till e-tjänsten. Självklart hjälper vi dig och stöttar dig på vägen.

 

 

Våra blanketter

Blanketterna är i PDF-format och det går att fylla i dem direkt i datorn. Högerklicka på blanketten du vill använda och välj ”Spara som”. Använd sedan Acrobat Reader för att fylla i blanketten så går det att spara uppgifterna du fyllt i. Om du fyller i blanketter direkt via din webbläsare, se till att den är ifylld efter att du har laddat ner den.

Kom ihåg att skicka din blankett till rätt Bilda-region.