Skip to main content

Rapportering

Uppdaterad:

För att vi ska kunna stötta er med resurser, lokaler, material, tips och annat, behöver ni rapportera in närvaro till oss. Det gör ni genom att fylla i en närvarolista i Bildas e-tjänst. Oavsett hur du vill göra hjälper din verksamhetsutvecklare dig att komma igång!

Så här fungerar det

  • Du får ett inlogg till vår e-tjänst.
  • Första gången du öppnar ett ditt arrangemang får du fylla i en arbetsplan och godkänna våra villkor.
  • Efter varje träff markerar ledaren deltagarnas närvaro.
  • När arrangemanget är slut för terminen ska närvarolistan signeras av cirkelledaren.

Närvarolistan är underlag för det anslag till folkbildningen som kommer från stat, kommun och landsting.

 

 

Vanliga frågor

Varför ska vi rapportera?

För att vi ska kunna stötta er studiecirkel behöver ni rapportera in närvaro till oss. Detta är ett krav från Folkbildningsrådet, som fördelar och följer upp statsbidrag till svensk folkbildning, det vill säga folkhögskolor och studieförbund.

Varför behöver man ange personnummer/LMA-nummer?

Vi behöver veta hur många unika personer som deltagit i vår verksamhet, och då behöver vi veta era personnummer eller LMA-nummer. Det är antalet unika personer och mängden timmar som ligger till grund för hur mycket bidrag vi, och alla andra studieförbund, ska få från Folkbildningsrådet kommande år. Bidraget använder vi för att kunna hjälpa er med resurser, lokaler, material, tips eller vad det nu kan vara.

Att vi begär in personnummer är också ett sätt att minska risken för fusk med folkbildningsbidraget.