Skip to main content

Rapportering

För att vi ska kunna hjälpa er med resurser, lokaler, material, tips och annat, behöver ni rapportera in närvaro till oss. Det gör ni genom att fylla i en närvarolista, antingen digitalt via e-lista eller på papper. Oavsett hur du vill göra hjälper din Bilda-konsulent dig att komma igång!

Bild på en hand som håller i en telefon

Du som är cirkelledare får varje termin en närvarolista från Bilda. Det är viktigt att du fyller i listan korrekt. Närvarolistan är underlag för det anslag till folkbildningen som kommer från stat, kommun och landsting.

Frågor om rapportering och närvaro

Första gången du rapporterar en studiecirkel kan det vara lite krångligt. Tveka inte att kontakta oss så kan vi hjälpa dig. I första hand, fråga din Bilda-konsulent.

Inga personer hittades.