Skip to main content

Bildas grundutbildning för cirkelledare

Uppdaterad:

Alla våra cirkelledare ska göra en grundutbildning, som en del i din introduktion till cirkelledaruppdraget.

Utbildningen innehåller information om vad det innebär att vara cirkelledare, vad folkbildning är, vilka förväntningar vi har på dig och hur Bilda kan stötta dig som ledare och er studiecirkel. Utbildningen gör du på egen hand och den tar ca 40 minuter att göra.

Du som cirkelledare gör grundutbildningen i Bildas utbildningsportal. Du loggar in med de inloggningsuppgifter du får på mejl efter att du har haft ett introduktionssamtal med en av våra verksamhetsutvecklare. 

 

Klipp från utbildningen