Skip to main content

Bilda Örebro (Regionkontor)

Regionkontor för Bilda Svealand

Fakturor till Studieförbundet Bilda Svealand

Skicka e-faktura

GLN: 7368750023964

Peppol-ID: 0007:8750023965

Skicka fakturor digitalt via e-post

Ange följande adress på fakturan:
Studieförbundet Bilda Svealand
875002-3965
INX1014-008
83190 Östersund

Bifoga fakturan som en PDF-fil och skicka till: [email protected]

  • Fakturan ska vara i PDF-format, andra filformat eller länkar accepteras inte
  • Eventuella bilagor till fakturan ska sammanfogas med fakturan till en PDF-fil
  • Ange referensnummer på fakturan
  • Begäran om arvodesutbetalning/kostnadsersättning kan inte skickas in här utan skickas till regionkontoret

 

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Kontakta regionstyrelsen

Personer