Skip to main content

Hållbart liv – långsiktig verksamhetsinriktning 2023–2026

Uppdaterad:

Hållbart liv är Bildas strategiska verksamhetsinriktning för åren 2023–2026.

På Bildas förbundsstämma i juni 2022 fastställdes Bildas långsiktiga verksamhetsinriktning 2023-26.

Sju strategiska inriktningar i Hållbart liv ger en god grund för kommande verksamhets- och handlingsplaner.

  • Tro och livstolkning som grund för existentiell hälsa
  • Möta en ung generation och utveckla nya former
  • Stärka folkbildningens ledare
  • Stärka deltagarkultur och kreativa uttryckssätt
  • Bidra till delaktighet, egenmakt och etablering
  • Ökad digital delaktighet
  • Fördjupat ansvar för vår värld