Skip to main content

Deltagare, medlemsorganisationer och samverkansparter

Uppdaterad:

Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi olika former av verksamhet. Vi utgår från era förutsättningar och kombinerar det med vårt folkbildningsperspektiv.

Deltagarna skapar verksamheten

Hos oss finns ingen färdig kurskatalog, deltagare och ledare skapar verksamheten tillsammans. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor.

Samverkan med oss

Det mesta av det vi gör, gör vi tillsammans med olika samverkansparter. Det kan vara en enskild grupp, någon av våra medlemsorganisationer eller någon annan förening eller organisation.

Det här kan du få om du samverkar med oss
  • Möta erfarna verksamhetsutvecklare med stort kontaktnät.
  • Träffa andra med liknande intressen.
  • Coachning och pedagogiskt stöd.
  • Stöd med marknadsföring.
  • Stöd i att utveckla er verksamhet.
  • Gå relevanta utbildningar.
  • Låna utrustning.
  • Tillgång till verksamhetslokaler (till exempel replokaler för band.)
  • Möjlighet att använda de digitala verktyg och tjänster Bilda har.

Medlemsorganisationer

Bilda har sina rötter i den folkbildningstradition som växte fram i Sverige under 1800-talet, så som den kom till uttryck i frikyrkorörelsen. Bland förbundets medlemsorganisationer finns de flesta av de kyrkor som uppstod ur denna rörelse och deras ungdomsförbund, tillsammans med ortodoxa kyrkor, Stockholms katolska stift och ekumeniska organisationer.

Nationella medlemsorganisationer

Bilda har 49 nationella medlemsorganisationer. På regional nivå finns många fler. I bildningsarbetet betraktas studieförbundets och medlemsorganisationernas respektive identitet och uppdrag som gemensamma tillgångar. Bilda har även en självständig roll som bildningsförbund i förhållande till medlemsorganisationerna.

Våra medlemsorganisationer

A

Armeniska Apostoliska kyrkan

B

Betaniastiftelsen

E

Eritreanska ortodoxa tewahedo kyrkan i Skandinavien och Finland (koptiska patriarkatet) 
Etiopiska ortodoxa tewahdokyrkan – Ärkestiftet i Sverige
Evangeliska Frikyrkan
EQ kvinna
Equmenia
Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkans sångarförbund

F

Frälsningsarmén
Frälsningsarmén, kår- och musikutveckling
Frälsningsarméns ungdomsförbund
Förbundet Kristen humanism
Föreningen Furuboda
Föreningen Syskonbandet

G

Grekisk-ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien
Den Georgiska Ortodoxa Kyrkans Helige Giorgis församling

H

Hela Människan

K

Koptiska Ortodoxa kyrkan
Koptiska ortodoxa ungdomsförbundet
KRIK – Kristen Idrottskontakt
Kristna Fredsrörelsen
Kristna Publicistförbundet
Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS)

M

Makedonska Ortodoxa kyrkan

P

Pingst – fria församlingar i samverkan
Pingst Ung

R

Reach
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG)
Rumänska ortodoxa stiftet i Norra Europa
Ryska ortodoxa kyrkan – Kristi förklarings församling
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)

S

Serbisk-ortodoxa kyrkan
Sport for life
Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet
S:t Lukas
Stockholms katolska stift
Suryoyo Ortodoxa Scoutförbundet
Svenska Alliansmissionen
Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Sveriges Kristna Handikappförbund
Sveriges Unga Katoliker
Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet
Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund
Syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet inom Ärkestiftet i Sverige och Skandinavien
Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien

V

Vineyard Norden

 

 

Observera att ovanstående är länkar till externa webbplatser. Studieförbundet Bilda tar inte ansvar för innehållet på dessa sidor. Rapportera bruten länk här.