Skip to main content

Anmäl synpunkter och oegentligheter

Uppdaterad:

Om du misstänker eller har kännedom om att någon oegentlighet förekommer eller har förekommit inom Studieförbundet Bilda kan du anonymt anmäla det här. Vi tar allt detta på största allvar och uppmanar dig att anmäla dina misstankar.

Vad som kan anmälas och av vem

Denna visselblåsarfunktion är till för att fånga upp alla slags oegentligheter. Oegentligheter kan vara exempelvis fusk, felaktig verksamhetsrapportering och ekonomisk brottslighet, men kan också vara olika former av hot, diskriminering, trakasserier eller missförhållanden.

Oavsett om du är anställd, ledare, deltagare, förtroendevald eller på annat sätt har kommit i kontakt med Bilda uppmanas du att vid behov använda visselblåsarfunktionen.

Så gör du en anmälan

Skriv din anmälan om misstänkta oegentligheter direkt i formuläret längre ned på sidan.

Anonymitet

Du kan själv välja om du vill göra din anmälan anonymt eller inte. Vill du vara anonym lämnar du fälten för namn och e-post tomma. Informationen du skriver i formuläret skickas direkt till vår utredningsgrupp och raderas därefter från våra databaser.

Så behandlar vi din anmälan

Studieförbundet Bilda har upprättade rutiner för att utreda misstänkta ärenden. Din anmälan går till en särskild utredningsgrupp på förbundskansliet och hanteras med stort allvar.