Skip to main content

Våra profilområden

Uppdaterad:

Vår verksamhet är indelad i tre profilområden och två kompetensområden. De tre profilområdena speglar vår kärnverksamhet: Kyrka, Samhälle och Kultur. Våra två kompetensområden är Möten i Jerusalem och Ledarutveckling.

Profilområden

Vi har tre förbundsgemensamma profilområden som speglar Bildas kärnverksamhet.

Kyrka

Profilområdet Kyrka ansvarar för arbetet med kyrka, tro och religion. Profilområde Kyrka samverkar med de tre kyrkofamiljerna; ortodoxa och orientaliska kyrkorna, Katolska kyrkan och frikyrkorna.

Samhälle

Profilområdet Samhälle arbetar med att stärka Bildas folkbildningsarbete i det civila samhället. I profilområdet Samhälle arbetar Bilda dels som egen aktör, dels i samverkan med medlemsorganisationer, offentlig sektor och andra organisationer.

Kultur

Profilområde Kultur arbetar med kulturella uttrycksformer och kulturens betydelse för individ och samhälle. Inom profilområdet Kultur arbetar Bilda som egen aktör och i samverkan med medlemsorganisationer, offentlig sektor, andra organisationer och fria grupper.

Inom profilområde Kultur finns spetskompetens inom bland annat musik i olika former, dans, litteratur, teater, film, bild och hantverk.

Kompetensområden

Utöver våra profilområden har vi två förbundsgemensamma kompetensområden.

Möten i Jerusalem och Swedish Christian study centre

Inom kompetensområdet Möten i Jerusalem finns arbetet med Bildas folkbildningsverksamhet kring frågor som rör Israel och Palestina, samt vårt studiecenter i Jerusalem, Swedish Christian Study Centre (SCSC).

Ledarutveckling

Inom kompetensområdet Ledarutveckling ryms vårt arbete med kompetensutveckling för ledare och ledarstöd. Här ryms också utvecklingen av vårt arbete med validering och volontärsarbete.