Skip to main content

Förbundskansli och regioner

Uppdaterad:

Bilda är organiserat i sex regioner och ett förbundskansli. Varje region och förbundskansliet är egna organisationer och har därför egna stämmor, styrelser och organisationsnummer.