Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Förbundskansli och regioner

Uppdaterad:

Bilda är organiserat i sex regioner och ett förbundskansli. Varje region och förbundskansliet är egna organisationer och har därför egna stämmor, styrelser och organisationsnummer.