Skip to main content

Spelregler för samtal

Uppdaterad:

Spelregler hjälper till att skapa ett öppet och lärande samtal.

Vi använder dessa spelregler:

  • Det personliga vi delar stannar i gruppen.
  • Det är ok att prova tankar och att ändra sig.
  • Jag har rätt att vara tyst.
  • Alla talar i jagform.
  • Alla hjälps åt alla hålla tidsramarna.
  • Alla bidrar med sitt perspektiv och värdesätter att få ta del av andras.

Sökord: samtalsregler, samtal regler