Skip to main content

Spelregler för samtal

Uppdaterad:

Spelregler hjälper till att skapa ett öppet och lärande samtal.

Vi använder dessa spelregler:

  • Det personliga vi delar stannar i gruppen.
  • Det är ok att prova tankar och att ändra sig.
  • Jag har rätt att vara tyst.
  • Alla talar i jagform.
  • Alla hjälps åt att hålla tidsramarna.
  • Alla bidrar med sitt perspektiv och värdesätter att få ta del av andras.

Om folkbildning

Varje år möts människor i Sverige för att dela kunskaper. Oavsett hur de möts är effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och insikter.

Om folkbildning

Mer om Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram.

Om Studieförbundet Bilda