Skip to main content

Bildas fördjupningsutbildningar för cirkelledare

Uppdaterad:

Bilda erbjuder flera fördjupningsutbildningar inom ämnen som föreningsteknik, konflikthantering, psykisk ohälsa hos unga, scout och mycket mer. De riktar sig till dig som är cirkelledare, förtroendevald, körledare, scoutledare eller aktiv i en förening eller församling.

Utbildningar som passar alla

Bilda erbjuder flera fördjupningsutbildningar för dig som är cirkelledare, förtroendevald, körledare, scoutledare eller aktiv i en förening eller församling.

Bildas fortsättningsutbildning för cirkelledare

I den här utbildningen utvecklas du i din roll, lär dig folkbildningens pedagogik och metoder, förstår mer om gruppens processer, och får stöd i hur du kan förebygga konflikter och diskriminering. Den här utbildningen passar alla cirkelledare i Bilda oavsett vilken typ av verksamhet du är aktiv i.

Konflikthantering

Mellanmänskliga konflikter är en del av våra liv, vi möter dem ofta och hanterar dem på olika sätt. I den här utbildningen lär du dig mer om vad konflikter är, hur du själv reagerar på dem, konflikthanteringsverktyg att använda och vilka faser en människa genomgår när den befinner sig i en konfliktsituation. Vi blandar teori med praktiska övningar och utgår från deltagarnas egna erfarenheter.

Föreningsteknik

Sverige har ett stort och rikt föreningsliv med omkring 200 000 ideella föreningar och det bildas ständigt nya. Många av dessa föreningar samverkar med ett studieförbund och föreningsutveckling har legat i kärnan av Bildas verksamhet sedan starten. I den här utbildningen får du kunskap om hur man startar och driver förening och hur man kan jobba för inkluderande och jämlika möten och en stark föreningsdemokrati.

Vara nere ledarutbildning

Som cirkelledare är du en trygg person i många ungas liv. När någon är nere kan en uppmärksam cirkelledare vara mycket värdefull. Den ideella organisationen Mind och Bilda har tillsammans tagit fram denna utbildning, vars syfte är att öka kunskapen om psykisk ohälsa samt stärka tryggheten och handlingsbenägenheten hos ledare som möter unga. Representanter från ungdomsföreningar i Bildas medlemsorganisationer har medverkat i arbetet med utbildningen.

Se aktuella fördjupningsutbildningar

Ämnesspecifika utbildningar

Bilda har flera utbildningar och koncept som arrangeras när behov och idéer uppstår i de verksamheter vi samverkar med. Här nedan kan du läsa om några av dem.

Vi sjunger hjärna!

Körsång bär nycklar till att öppna upp rum inom människor och vid till exempel demens, afasi, stroke eller förvärvad hjärnskada är detta påtagligt. Sångerna blir minnesväckare. Vi vill erbjuda möjligheter för alla att starta eller delta i körer runt om i landet. Idén föddes efter att ha tagit del av engelska Alzheimerförbundets koncept Singing for the brain. Vi sjunger hjärna! innehåller ett material med sånger och en ledarhandledning och Bilda arrangerar återkommande utbildningsdagar för alla som vill lära sig mer om metoden för att starta Vi sjunger hjärna-körer.

Smågrupper i kyrkan

Församlingen ÄR gemenskap. Det ligger i församlingens identitet, natur och DNA. Att mötas i den lilla gruppen är en stor del av gemenskapen. Vad är då församlingen när vi inte kan mötas på det sätt vi brukar? En levande gemenskap i digitala rum – är det möjligt? ”Levande smågrupper” innehåller stöd och inspiration för din smågrupp och Bilda arrangerar återkommande utbildningstillfällen för cirkelledare.

Scoutledarutbildning

Bilda erbjuder ledarutbildning, studieguider och mötesplatser för scoutledare. Vilken typ av stöd Bilda erbjuder varierar från region till region och påverkas av i vilken omfattning din scoutkår och lokala församling i övrigt samverkar med Bilda.

Tryggare

Det här är en utbildning för kyrkor och församlingar som har barn- och ungdomsverksamhet. Den syftar till att höja kunskapen om hur vi skapar trygga miljöer, upptäcker och förebygger olika typer av övergrepp och gör verksamheten bättre både för barn och cirkelledare. Utbildningen läggs upp som en studiecirkel för cirkelledare. Med korta filmer och samtalsunderlag får ni det som behövs för att jobba förebyggande.

Alla barn är lika olika

Hur kan vi få alla att känna sig hemma i vår kyrka? Har du också barn i din barngrupp som har mycket spring i benen, som har svårt att uppfatta sociala koder, som inte vill vara med och leka eller som bara vill sitta tyst? Många cirkelledare har erfarenhet av det! Alla barn är lika olika är en utbildning skapad av Bilda och Equmenia. Den syftar till att öka kunskapen om olika NPF-diagnoser som till exempel ADHD och autismspektrum.

Bildas cirkelledarresa

Som cirkelledare i Bilda får du ägna dig åt din passion samtidigt som du utvecklar din ledarskapsförmåga. Du får inspirera andra och träffa fler som delar din passion! Vi ger dig utbildning och stöd på hela din cirkelledarresa så att du kan hjälpa andra utvecklas.

Bildas cirkelledarresa

Har du frågor eller vill bli cirkelledare? Hör av dig!

Är du eller vill du bli cirkelledare? Hör av dig till någon av våra regionala kontaktpersoner. Välj den region som är närmast där du bor.

Bilda Nord

Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommun).

Bilda Mitt

Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå och Ånge kommun).

Bilda Öst

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

Bilda Svealand

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län.

Bilda Sydöst

Östergötlands län, Jönkö­pings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län.

Mats Joelsson

Verksamhetsutvecklare Ledarutveckling, Verksamhetsutvecklare inom Bildning och kultur i frikyrkorna

Bilda Sydväst

Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län.

Viola Angervall

Verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna. Verksamhetsområde Halland och Göteborg med kranskommuner.