Skip to main content

Ett studieförbund för kultur, kyrka och samhälle

Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet.

Läs mer om vilka vi är

Vi stöttar och inspirerar er!

Vi stöttar och inspirerar er!

Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. Tillsammans skapar vi verksamheten. Vi jobbar inom det här:

Smågrupper, rockband, Almedalsveckan och mer

Vi jobbar med massor av olika sorters projekt, verksamhet och former av samverkan, oftast med koppling till kultur, samhällsfrågor, tro, religion eller existentiella frågor. Det som skiljer oss från andra studieförbund är att hos oss finns ingen färdig kurskatalog, här är deltagarna med och skapar verksamheten. Mycket görs tillsammans med våra medlemsorganisationer eller samverkansparter.

Lysande exempel

Ett urval av våra projekt och initiativ

Våra medlemsorganisationer och samverkansparter

Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle. Vi är stolta över att kunna samarbeta med både stora och små medlemsorganisationer och samverkansparter, utan dem hade vi inte varit där vi är idag! Läs mer om våra medlemsorganisationer.

Våra deltagare

Våra deltagare är vem som helst som vill lära sig något nytt, dela med sig av kunskaper eller utbyta tankar och idéer. Många deltagare kommer till oss i en liten grupp och vill starta något själva och andra finns inom någon av våra medlemsorganisationer eller samverkansparter.

Vi kan möjliggöra era idéer!

Har ni en idé och behöver hjälp att genomföra den, önskar ni att vidareutbilda er inom något av våra ämnen eller kanske bara en plats att vara på för att utöva er verksamhet? Vi kan säkert hjälpa till. Läs mer om hur vi kan samarbeta.

Ska vi starta något tillsammans?

Ska vi starta något tillsammans?

Har ni en idé och behöver hjälp att genomföra den eller kanske bara en plats att vara på? Vi kan säkert hjälpa till. Hör av er!

Läs mer om hur vi kan samarbeta