Skip to main content

Ett studieförbund för kultur, kyrka och samhälle

Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. Tillsammans skapar vi verksamheten. Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor.

Läs mer om vilka vi är

Lysande exempel

Ett urval av våra projekt och initiativ

Det kreativa uttrycket som kraftkälla

Det kreativa uttrycket som kraftkälla

Kunskapsmaterialet Det kreativa uttrycket som kraftkälla vänder sig till ledare inom kreativ verksamhet. Fokus är på skapandets terapeutiska potential för välmåendet och på hur man som ledare kan bemöta psykisk ohälsa i yrkesrollen.

Spela musik med David Rice

Spela musik med David Rice

David Rice är en erfaren lärare som undervisar i gitarr, ukulele, elbas, solosång, femsträngad banjo, mandolin och bodhran (irländsk handtrumma) samt piano.

Våra medlemsorganisationer och samverkansparter

Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle. Vi är stolta över att kunna samarbeta med både stora och små medlemsorganisationer och samverkansparter, utan dem hade vi inte varit där vi är idag! Läs mer om våra medlemsorganisationer.

Våra deltagare

Våra deltagare är vem som helst som vill lära sig något nytt, dela med sig av kunskaper eller utbyta tankar och idéer. Många deltagare kommer till oss i en liten grupp och vill starta något själva och andra finns inom någon av våra medlemsorganisationer eller samverkansparter.

Vi kan möjliggöra era idéer!

Har ni en idé och behöver hjälp att genomföra den, önskar ni att vidareutbilda er inom något av våra ämnen eller kanske bara en plats att vara på för att utöva er verksamhet? Vi kan säkert hjälpa till. Läs mer om hur vi kan samarbeta.