Skip to main content

Försäkring för deltagare och cirkelledare

Uppdaterad:

Som deltagare (och ledare) i Bildas studiecirklar, kurser eller utbildningar är du försäkrad via en olycksfallsförsäkring.

Försäkrade är deltagare och ledare i all verksamhet som Studieförbundet Bilda anordnar/medverkar vid såsom studiecirklar, gruppverksamhet och kulturprogram med mera. Undantag gäller dock besökare till våra Kulturprogram, dvs besökare på festivaler, utställningar och liknande evenemang, vilka försäkringen inte täcker. Om du är osäker på om vår försäkring täcker ett särskilt evenemang är du välkommen att kontakta oss.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringsgivare: AIG

Försäkringen omfattar ersättning för:

 • Läkekostnader – nödvändiga och skäliga kostnader
 • Tandskadekostnader – nödvändiga och skäliga kostnader
 • Resekostnader – nödvändiga och skäliga kostnader
 • Merkostnader – 3 basbelopp
 • varav skadade personliga tillhörigheter – högst 0,5 basbelopp
 • Hjälpmedelskostnader (för personer ej fyllda 65) – 2 basbelopp
 • Medicinsk invaliditet vid 100 % inv. – 5 basbelopp
 • Ekonomisk invaliditet vid 100 % inv. – 5 basbelopp
 • Dödsfall – 1 basbelopp
 • Rehabilitering – 2 basbelopp
 • Sveda och värk – Enligt tabell
 • Lyte och stadigvarande men – Enligt tabell
 • Ärr – Enligt tabell
 • Nödvändiga och skäliga kostnader för hemtransport.