Skip to main content

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp som lär sig något tillsammans. Det kan handla om hantverk, livsfrågor, musik, datorer, matlagning eller något helt annat. Syftet med en studiecirkel är att varje medlem i gruppen ska utvecklas.

Studiecirklar hos Bilda är anpassade efter varje cirkels behov. Vi vill möjliggöra era idéer och hjälpa er att lära er något nytt. Eller fördjupa er inom ett ämne ni redan kan mycket om. Det kan vi göra genom att till exempel bidra med material, lokal, digitala verktyg och mötesplatser, pedagogiskt stöd, marknadsföring och annat.

Det här kan vi bidra med

 • Erfarna verksamhetsutvecklare med stort kontaktnät
 • Lokaler att träffas i (även replokaler för band)
 • Coachning
 • Pedagogiskt stöd
 • Material och metoder för att utvecklas
 • Digitala mötesplatser och verktyg som exempelvis Learnify eller We are voice
 • Relevanta utbildningar
 • Låna utrustning vid behov
 • Marknadsföring
 • Rabatterade priser på trycksaker, material och liknande
 • Uppdateringar om vad som händer inom ert område

Hur startar jag en studiecirkel?

Vi jobbar både mot församlingar, organisationer, föreningar och enskilda grupper. För att se hur vi kan samarbeta med just er, besöka Samverkan med oss. Om ni redan är anslutna till Bilda, kontakta er kontaktperson för att komma igång.

Hur funkar en studiecirkel?

Ni i gruppen bestämmer vad ni ska lära er och hur ni tänker uppnå detta. Under tiden er studiecirkel är aktiv rapporterar ni närvaro till oss. Detta är ett krav för att vi ska kunna hjälpa till med resurser, lokaler, material, tips eller vad det nu kan vara som ni behöver.

Checklista för studiecirklar

Studiecirkeln ska
 • Ha minst tre träffar
 • Ha minst nio studietimmar á 45 minuter
 • Ha minst tre deltagare inklusive ledaren
 • Ha max 20 deltagare inklusive ledaren
Deltagarna ska
 • Vara minst 13 år, eller fylla 13 år under året
 • Delta minst tre gånger
 • Delta på en av de tre första träffarna
 • Delta i minst nio studietimmar

Läs mer

Cirkelledaren

Cirkelledaren ansvarar för att hjälpa gruppen komma framåt i lärande, att skapa ett bra arbetsklimat och att alla i gruppen ges möjlighet att bidra till det gemensamma lärandet.

Cirkelledaren

Vanliga frågor om studiecirklar

Har du fler frågor om studiecirklar? Kolla in vår lista på vanliga frågor här!

Se vanliga frågor

Studiecirkel på distans

Att få en grupp människor att kunna träffas fysiskt på en bestämd tid och plats, kan vara svårt. Då går det istället att göra en digital studiecirkel.

Mer om distanscirklar