Skip to main content

Att planera och leda hybridarrangemang

Uppdaterad:

Har ni behov av att arrangera möten eller konferenser där deltagarna kan vara med på plats och på distans samtidigt? Här har vi samlat information och inspiration för att hjälpa er att komma igång med era hybridarrangemang.

Resultatet av ett fysiskt, digitalt, eller ett hybridarrangemang kan vara detsamma, men vägen dit skiljer sig åt. Särskilt planeringen och förberedelsen av hybridarrangemang behöver ett annat fokus – i synnerhet de första gångerna man gör detta. Här är några frågeställningar att ta stöd av.

Planering

Vad är det ni vill åstadkomma? Vad är syftet och målet? Vilken typ av arrangemang är det? Ett informationsmöte, ett samtalsmöte, ett arbetsmöte, en workshop, en konferens eller en mässa? Hur ska ni träffas? Vilken teknisk utrustning finns det? Behövs utrustning köpas in och testas? Vilka plattformar och verktyg ska användas? Behöver ni testa verktygen och metoderna?

Förberedelse

Vem eller vilka ska leda eller presentera mötet eller föreläsningen? Vem sköter teknisk support? Ska deltagarna interagera? Hur? Ska de också interagera med materialet? Vilka regler gäller? Kamera på/av, Kommunicera hur? Redovisning, ska arbetet redovisas? Hur får man in materialet? Finns det tillräckligt med pauser? Hur ska inbjudan se ut?

Låt dig inspireras

Inspiration samt fler teknik- och metodtips finns bland annat i våra inspirationshäften. Nedan finner du inspirationshäfte för att planera och leda hybridarrangemang. Klicka här för att komma till sidan för Att vara ledare på distans med tillhörande inspirationshäfte.