Skip to main content

Verktygslåda för medlemsorganisationer och samverkansparter

Som redan ansluten organisation eller församling vill vi underlätta för er att hitta verktygen ni behöver.

Här hittar ni länkar till verktyg, information och annat som vi hoppas underlättar er vardag! Denna sida är under ständig utveckling, och därför kan mer innehåll läggas till löpande.

Typer av verksamhet

Vad är ett kulturprogram?

Kulturarrangemang - eller kulturprogram som vi kallar det - är ett evenemang, till exempel seminarium eller en konsert, som framförs inför eller tillsammans med publik. Kulturprogrammet ska ge kulturupplevelse och bidra till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.

Vad är ett kulturprogram?

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp som lär sig något tillsammans. Det kan handla om hantverk, livsfrågor, musik, datorer, matlagning eller något helt annat. Syftet med en studiecirkel är att varje medlem i gruppen ska utvecklas.

Vad är en studiecirkel?

Vad är annan folkbildningsverksamhet?

I "annan folkbildningsverksamhet" ryms sådant som inte passar inom reglerna för en studiecirkel. Till exempel en kör med fler än 20 deltagare, en verksamhet som riktar sig till barn under tretton år eller en endagskurs.

Vad är annan folkbildningsverksamhet?

Fördjupa er inom något med oss

Utbildningar vi kan erbjuda er