Skip to main content
Religion och tro

Folkbildning i katolska kyrkan

En bärande vision för vår samverkan med Stockholms katolska stift är att skapa mötesplatser och identitetsstärkande verksamhet för församlingsmedlemmar runt om i Sverige. Vi bidrar med ledarutbildningar och tar fram olika slags studiematerial och pedagogiska redskap för att förmedla tro, men också i frågor som rör förhållandet mellan kyrka och samhälle.

Folkbildning i katolska kyrkan
Visa innehåll för hela Sverige

Ett stöd för församlingar

Våra verksamhetsutvecklare har själva erfarenhet av kyrklig verksamhet. Tillsammans med församlingar och stiftet tillför de folkbildningens metoder och pedagogik.

Vi tar fram pedagogiskt material, studieguider och studiematerial, ofta i samarbete med Katolska pedagogiska nämnden. Vi anordnar också utbildningar för cirkelledare av olika slag till exempel kateketer.

Vi kan stödja stiftets församlingar genom att:

  • skräddarsy kurser och utbildningar.
  • bistå med personal som har kyrklig kompetens och kan vara bollplank och möjliggörare.
  • ordna möten för samverkan med andra livstolkningar, traditioner och kulturer.
  • tillhandahålla pedagogiskt material, studieguider och studiematerial.
  • vara en resurs vid konferenser, seminarier, offentliga samtal.
  • vara stöd vid studie- och pilgrimsresor till Israel och Palestina.

Biskop Anders om folkbildning

Vill du veta mer? Hör av dig!

Vi har varit med själva! Vi har alla egna erfarenheter inom ämnet, vilket underlättar när vi samarbetar. Det är bara att höra av dig om du undrar något.

Inga personer hittades.

Projekt och initiativ

Några exempel på verksamhet, ofta skapat tillsammans med andra

Sidor, erbjudanden och annat

Mer inom Folkbildning i katolska kyrkan