Skip to main content

Möt utmaningar i samhället med oss i Bilda Sydväst

Uppdaterad:

I vårt samhälle finns många utmaningar och behov. Tillsammans har vi möjlighet att möta dessa utmaningar. Vi söker kontakt med personer, församlingar och andra samverkansparter som vill stärka människor och lokala samhällen tillsammans med oss.

I Bilda Sydväst vill vi tillsammans med organisationer, församlingar och andra samverkanspartners möta utmaningar i samhället på konkreta och strategiska sätt.

Ett särskilt prioriterat område för oss är integration. Våra främsta verktyg och resurser i det arbetet är folkbildning och projekt.

Kontakta oss gärna om du har idéer, funderingar, eller vill veta mer!

Integration genom folkbildning

Som studieförbund har vi i uppdrag att göra studiecirklar för vissa specifika målgrupper. I gruppverksamheter för dessa målgrupper har vi särskilda resurser som kan användas i arbetet.

  • Asylsökande
  • Utlandsfödda föräldrar
  • Människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, med särskilt fokus på utlandsfödda kvinnor

Integration genom projekt

Vi vill också gärna medverka till att genomföra idéer och nya satsningar genom projekt – gärna i samarbete med våra medlemsorganisationer och samverkansparter.

Hur kan vi samarbeta?

Nedan hittar du exempel på folkbildning och projekt som vi gärna samverkar kring.

Materialtips

Nedan finns några förslag på material som kan användas både vid fysiska och digitala grupper. Några av dem har Bilda skapat eller medverkat till, andra kommer från andra sammanhang.

Kontakta oss

Nedan hittar du kontaktuppgifter till oss!