Skip to main content
Religion och tro

Folkbildning i frikyrkorna

Bilda och de frikyrkliga medlemsorganisationerna samverkar bland annat kring ämnen som kristen tro, religionspedagogik, mångfald, gudstjänstmusik och livstolkning.

Folkbildning i frikyrkorna

Vi kan stödja frikyrkoförsamlingar genom att:

 • bistå med personal som har kyrklig kompetens och kan vara bollplank och möjliggörare
 • skräddarsy kurser och utbildningar.
 • ordna möten för samverkan med andra kyrkor, traditioner och kulturer.
 • tillhandahålla pedagogiskt material, studieguider och studiemateria.
 • ordna cirkelverksamhet för nyanlända.
 • vara en resurs vid konferenser, seminarier, offentliga samtal och konserter.
 • vara stöd vid studieresor till Israel och Palestina.

I samverkan med församlingar, föreningar och kårer genomför vi ett stort bildnings- och kulturarbete. Vi samverkar bland annat kring ämnen som kristen tro, religionspedagogik, mångfald, gudstjänstmusik och livstolkning.

Kristen tro och teologi

Varför tror man som man tror i din kyrka? Att fundera över kristen tro och teologiska frågor tillsammans med andra ger nya perspektiv och fördjupar din egen tro.

Bilda har olika samtalsmodeller, studieplaner och tips på böcker som passar att använda i samtalen. Läs mer om våra material och metoder här.

Gudstjänstmusik

Gudstjänstmusik innefattar musik och dans som framförs i gudstjänsten. Sången och musiken är viktig för den gudstjänstfirande församlingen. Den uttrycker något gemensamt: den inbjuder till delaktighet i stället för iakttagande. Den skapar en öppen atmosfär och kompletterar det talade ordet. Psalmer, hymner och sånger är teologi som uttrycks i sångens och musikens form. Eftersom det är ett sätt att fördjupa sin tro är gudstjänstmusikens texter och innehåll viktiga.

Mångfald i gudstjänstmusiken berikar och därför behöver inte orgel ställas mot elgitarr, psalmer och nyskrivna lovsånger eller tradition mot förnyelse.

Församlingsutveckling

Vilka är vi? Hur ser andra på oss? Vilka vill vi vara? Vilken öppenhet har vi för förändring i mötet med människor?

Vi för ett löpande samtal med många församlingar i Sverige för att hitta vägar till förnyelse och fördjupning. Vår inriktning är att vi först måste arbeta med församlingens egen identitet för att sedan hitta vägar att komma vidare.

Studiecirkel, kurs och evenemang

Lär dig något nytt tillsammans med oss!

Filmvisning Frikyrkans Historia av Fredrik Lindé.

Filmvisning Frikyrkans Historia av Fredrik Lindé.

”Frikyrkans historia har spelat viktig roll för formandet av det svenska samhället… Men hennes historia har samtidigt utelämnats ur den svenska historieskriv...

 • Plats
  Råneå, Luleå kommun
 • Datum
  Kommande
 • Tillfällen
  Lördag 18:00 - 20:00
Läs mer

Vill du veta mer? Hör av dig!

Vi har varit med själva! Vi har alla egna erfarenheter inom ämnet, vilket underlättar när vi samarbetar. Det är bara att höra av dig om du undrar något.

Stefan Lundmark

Stefan Lundmark

Verksamhetsutvecklare och Projektledare Familjekompis (Karlstad, Kristinehamn och Degerfors)
Viola Angervall

Viola Angervall

Verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna. Verksamhetsområde Halland och Göteborg med kranskommuner.
Anneli Bergsviker

Anneli Bergsviker

Verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna. Verksamhetsområde Sjuhärad och Skaraborg.
Sara Persson

Sara Persson

Tjänstledig. Verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna
Eva Danielsson

Eva Danielsson

Verksamhetsutvecklare Samhälle, Möten i Jerusalem, projektledare Bilda Gårdshuset Norrliden

Martin Karlsson

Verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna. Verksamhetsområde Göteborg med kranskommuner.
Inga personer hittades.

Projekt och initiativ

Några exempel på projekt och initiativ, ofta skapat tillsammans med andra

Bilda för arbete

Bilda för arbete

Vill du vara med och göra skillnad? Vi i Bilda kan tillsammans med din församling eller organisation ge personer som har svårt att få jobb i Sverige bättre m...

För stadens bästa

För stadens bästa

För stadens bästa är ett 2-årigt projekt som är ett samarbete mellan tre olika kyrkor i Västerås och Studieförbundet Bilda. Vi vill tillsammans arbeta för at...

Lovsångserbjudande

Lovsångserbjudande

Anmäl kyrkans lovsångsteam som studiecirkel i Bilda – rapportera minst 20 studietimmar under ett år – och få lovsångsabonnemanget Davids hjärta kostnadsfritt...

Smågrupper i kyrkan

Smågrupper i kyrkan

Församlingen ÄR gemenskap. Det ligger i församlingens identitet, natur och DNA. Att mötas i den lilla gruppen är en stor del av gemenskapen. Vad är då försam...

Sidor, erbjudanden och annat

Mer inom Folkbildning i frikyrkorna