Skip to main content
Religion och tro

Folkbildning i frikyrkorna

Bilda och de frikyrkliga medlemsorganisationerna samverkar bland annat kring ämnen som kristen tro, religionspedagogik, mångfald, gudstjänstmusik och livstolkning.

Folkbildning i frikyrkorna

Vi kan stödja frikyrkoförsamlingar genom att:

 • bistå med personal som har kyrklig kompetens och kan vara bollplank och möjliggörare
 • skräddarsy kurser och utbildningar.
 • ordna möten för samverkan med andra kyrkor, traditioner och kulturer.
 • tillhandahålla pedagogiskt material, studieguider och studiemateria.
 • ordna cirkelverksamhet för nyanlända.
 • vara en resurs vid konferenser, seminarier, offentliga samtal och konserter.
 • vara stöd vid studieresor till Israel och Palestina.

I samverkan med församlingar, föreningar och kårer genomför vi ett stort bildnings- och kulturarbete. Vi samverkar bland annat kring ämnen som kristen tro, religionspedagogik, mångfald, gudstjänstmusik och livstolkning.

Kristen tro och teologi

Varför tror man som man tror i din kyrka? Att fundera över kristen tro och teologiska frågor tillsammans med andra ger nya perspektiv och fördjupar din egen tro.

Bilda har olika samtalsmodeller, studieplaner och tips på böcker som passar att använda i samtalen. Läs mer om våra material och metoder här.

Gudstjänstmusik

Gudstjänstmusik innefattar musik och dans som framförs i gudstjänsten. Sången och musiken är viktig för den gudstjänstfirande församlingen. Den uttrycker något gemensamt: den inbjuder till delaktighet i stället för iakttagande. Den skapar en öppen atmosfär och kompletterar det talade ordet. Psalmer, hymner och sånger är teologi som uttrycks i sångens och musikens form. Eftersom det är ett sätt att fördjupa sin tro är gudstjänstmusikens texter och innehåll viktiga.

Mångfald i gudstjänstmusiken berikar och därför behöver inte orgel ställas mot elgitarr, psalmer och nyskrivna lovsånger eller tradition mot förnyelse.

Församlingsutveckling

Vilka är vi? Hur ser andra på oss? Vilka vill vi vara? Vilken öppenhet har vi för förändring i mötet med människor?

Vi för ett löpande samtal med många församlingar i Sverige för att hitta vägar till förnyelse och fördjupning. Vår inriktning är att vi först måste arbeta med församlingens egen identitet för att sedan hitta vägar att komma vidare.

Studiecirkel, kurs och evenemang

Lär dig något nytt tillsammans med oss!

Alpha – För en utåtriktad och växande kyrka

Alpha – För en utåtriktad och växande kyrka

Välkommen till en inspirationsdag med Alpha Sverige och lokala kyrkor för dig som är eller vill bli Alphaledare, och för dig som har en ledarroll i din försa...

 • Plats
  Umeå, Umeå kommun
 • Datum
  Kommande
 • Tillfällen
  Lördag 09:00 - 19:00
Läs mer
Jesus till barnen Norrland

Jesus till barnen Norrland

Dagen vänder sig till såväl barnledare, föräldrar, präster/pastorer och församlingsledare. Ja, alla som möter, ansvarar eller leder verksamhet bland barn och...

 • Plats
  Umeå, Umeå kommun
 • Datum
  Kommande
 • Tillfällen
  Lördag 09:15 - 17:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer

Vill du veta mer? Hör av dig!

Vi har varit med själva! Vi har alla egna erfarenheter inom ämnet, vilket underlättar när vi samarbetar. Det är bara att höra av dig om du undrar något.

Hanna Bosenius

Hanna Bosenius

Verksamhetsutvecklare kyrka (Föräldraledig)
 • Fast telefon 0243-88 702
 • E-post hanna.bosenius@bilda.nu
Mats Joelsson

Mats Joelsson

Verksamhetsutvecklare Ledarutveckling, nationell verksamhetsutvecklare inom Bildning och kultur i frikyrkorna
Eva Danielsson

Eva Danielsson

Verksamhetsutvecklare Samhälle, Möten i Jerusalem, projektledare Bilda Gårdshuset Norrliden
Martin Karlsson

Martin Karlsson

Verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna. Verksamhetsområde Göteborg med kranskommuner. Möten i Jerusalem.
Sara Persson

Sara Persson

Verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna (Ledig)
Tony Karsbo

Tony Karsbo

Profilområdesansvarig kyrka Mitt, nationell verksamhetsutvecklare inom Bildning och kultur i frikyrkorna
Viola Angervall

Viola Angervall

Verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna. Verksamhetsområde Halland och Göteborg med kranskommuner.

Yvonne Johansson

Verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna. Verksamhetsområden Sjuhärad och Fyrbodal.
Anneli Bergsviker

Anneli Bergsviker

Verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna. Verksamhetsområde Sjuhärad och Skaraborg.
Inga personer hittades.

Projekt och initiativ

Några exempel på projekt och initiativ, ofta skapat tillsammans med andra

Alpha

Alpha

Vi tror på mötet mellan människor och gärna i den lilla gruppen. Där man får tala till punkt, bli lyssnad på och provtänka tillsammans med andra. I en alphak...

Bibeläventyret

Bibeläventyret

Vi har ett samarbete med Bibeläventyret kring utbildningstillfällen för Bibeläventyrare. Du som redan idag är Bildaledare har möjlighet att söka ekonomiskt s...

För stadens bästa

För stadens bästa

För stadens bästa är ett 2-årigt projekt som är ett samarbete mellan tre olika kyrkor i Västerås och Studieförbundet Bilda. Vi vill tillsammans arbeta för at...

Möten i Jerusalem

Möten i Jerusalem

Israel och Palestina utgör ett studieområde om den kristna kyrkans rötter, om möten mellan religioner, om mänskliga rättigheter och internationell humanitär ...

Sidor, erbjudanden och annat

Mer inom Folkbildning i frikyrkorna