Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu
Iwona Dekajlo

Iwona Dekajlo

Verksamhetsutvecklare folkbildning i katolska kyrkan. Verksamhetsområde Skåne.