Skip to main content

I Trygga Händer

Uppdaterad:

I Trygga Händer är en etisk vägledning för församlingar, föreningar och grupper av ledare för att skapa trygga platser för barn.

I dagens Sverige möter vi många utsatta barn. Vi möter dem mitt i vardagen; på skolor, idrottsföreningar, i våra kyrkor och på läger. Dessa livsviktiga möten kräver att vi arbetar med barnkonventionen på riktigt. Bilda har under många år varit en del av Frälsningsarméns arbete med en etisk vägledning för arbete med barn och ungdomar.

Barn med vitt skilda bakgrund har en sak gemensamt; behov av trygghet. Det är vuxnas ansvar att erbjuda detta för barnets bästa. Därför vill vi dela vår erfarenhet hur man skapar trygga förhållningssätt för vuxna som arbetar med barn och unga.

Utgångspunkt i barnkonventionen

I Trygga Händer har utvecklats av Frälsningsarmén och utgår från kristna värderingar och tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnkonventionen ser på barn som fullvärdiga individer med egna rättigheter och barndomen som en unik period i en människas liv med lika högt värde som vuxenlivet. Barnkonventionen framhåller både barnets speciella behov av skydd och barnets rätt att bli behandlad med samma respekt som alla andra människor.

Barnkonventionens fyra grundprinciper:

  • Alla barns lika värde och skydd mot diskriminering
  • Barnets bästa i alla beslut som berör dem
  • Barnets rätt till liv och utveckling
  • Barents rätt till delaktighet och rätt att komma till tals

I Trygga Händer lär oss att:

  • Identifiera olika former av övergrepp
  • Reagera över bristfälliga beteenden och rutiner i våra verksamheter
  • Agera i vårt ansvar som förebilder och ledare för att tillförsäkra barnets bästa

 

Bilda erbjuder digitalt, på plats eller ”hybrid”:

Informationsträff

En träff där vi ger en inblick i vad I Trygga Händer är, varför det är så viktigt att ta dessa frågor på allvar och vi pratar om hur vi kan utbilda er i detta.

I Trygga Händer kurs

Kursen delas in i tre delar:

  1. Föreläsningskväll
  2. Studiecirkel (3–5 träffar där ni arbetar vidare med materialet)
  3. Avslutande föreläsning med certifiering och handlingsplan.

Heldagskurs I Trygga Händer

Vill ni göra hela kursen under en dag så är det också möjligt.

Skräddarsytt upplägg

tillsammans med någon av våra verksamhetsutvecklare som arbetar med I Trygga Händer, så kan vi också skräddarsy ett upplägg som passar för er församling, förening eller verksamhet.

Utbildningar

Vi har utbildade ledare som kan hålla i utbildningar och stödja församlingar, föreningar och grupper av ledare i arbetet för att skapa trygga platser för barn.

Intresserad av en utbildning kring "I Trygga Händer"?

Hör av dig