Skip to main content

Scouting

Studieförbundet Bilda vill hjälpa både scouter och scoutledare i deras scoutarbete, i att växa som människor och lära mer om sig själv och andra.

Scouting

Bilda stöttar scoutkårer

Vilken typ av stöd Bilda erbjuder varierar från region till region och påverkas av i vilken omfattning din scoutkår och lokala församling i övrigt samverkar med Bilda. Det kan röra sig om stöd vid inköp av programböcker, ledarstöd eller material som ni behöver för att driva en studiecirkel.

Kommunbidrag

En del undrar om det är möjligt att få kommunbidrag och samtidigt rapportera scoutcirklar till studieförbundet Bilda, alltså om det blir dubbelrapportering. Bilda har översikt över vilka kommuner som inte tillåter dubbelrapportering. Ni ansöker till kommunen som vanligt samtidigt som ni rapporterar studiecirkeln till Bilda. Skriv på Bildas lista om ni också ansöker hos kommunen. När Bilda rapporterar vidare ser Bilda till att det inte blir fel.

Vad krävs för att ni ska kunna rapportera till Bilda?

 • Minst 3 sammankomster.
 • Minst 9 studietimmar à 45 minuter.
 • Minst 3 deltagare inklusive ledaren. För att räknas som deltagare krävs närvaro vid minst 3 tillfällen varav minst 1 av de 3 första sammankomsterna.
 • Att ni inte rapporterar …
  •  … verksamhet som huvudsakligen består av lek, tillverkning, friluftsliv etc
  •  … tillfällen som huvudsakligen utgörs av ceremonier (invigningar, andakter, märkesutdelningar etc)
  •  … hela hajker/läger (däremot kan de lärande inslagen/kulturprogram rapporteras) På läger har man ofta programpass med tydligt pedagogiskt syfte och dessa kan rapporteras. I samarbete med Bildas scoutansvarige på regionen kommer ni överens om vilka delar av lägret som kan rapporteras som folkbildning.

Patrullcirkel

Arbetet i scouternas patrull kan vara en studiecirkel. Studiematerialet är Scouternas böcker, och scoutarbetet drivs utifrån målspår. Scouternas böcker är ett hjälpmedel för att bedriva scouting där målet är att scouterna ska bli Redo för livet.

Varje åldersgrupp har sin egen bok med texter och innehåll som passar till de olika åldrarna. Det är önskvärt att varje scout har sin egen bok som man t.ex. kan ta med sig hem.

Här kan du läsa mer om böcker för olika åldersgrupper:

Ledarcirkel kring boken Ledaren – Gör dig redo

Ledargruppen arbetar med boken ”Ledaren – gör dig redo”. Målet med cirkeln är att lära hur scoutprogrammet fungerar och hur ni kan använda det i er kår. Genom cirkeln samtalar ni om viktiga sidor av scoutarbetet och planerar samtidigt verksamheten genom praktiska övningar. Boken ”Ledaren – gör dig redo” beställs från Scouternas webbshop.

Fördelar med en ledarcirkel

 • Ni fördjupar er i hur det nya scoutprogrammet är upplagd.
 • Ni stärker ledargruppen och samtalar om frågor som berör er som ledare.
 • Ni lär hur ni planerar både i teorin och i praktiken utifrån det nya programmet. Det ni planerar kan ni sedan använda i kåren.
 • En ledarcirkel är rolig och ni utvecklas som ledare!

Studieguide till Ledaren gör dig redo!

I samverkan med Equmenia har vi tagit fram en studieguide som ni använder i er ledarcirkel. Läs mer om studieguiden

Ledarcirkel kring boken Glöd – scouting på kristen grund

För att stödja alla ledargrupper som arbetar med scouting på kristen grund finns boken Glöd. Tillsammans med Equmenia har vi tagit fram en studieguide till boken. Läs mer om studieguiden

Scoutläger

Om ni planerar scoutläger, oavsett om de är små eller stora, kan det löna sig att kontakta Bilda för att få information om hur ni kan få stöd och hjälp till arbetet. Lägeransvarig kontaktar Bildas scoutansvarige på regionen för att få information om vad man kan rapportera och hur man rapporterar scoutläger, och för att få en särskild lägerlista.

Studiecirkel, kurs och evenemang

Lär dig något nytt tillsammans med oss!

Päronkursen

Päronkursen

En kurs för dig som förälder eller annan vuxen som är intresserad av att lära dig mer om scouting!

 • Plats
  Stora Skedvi, Säters kommun
 • Datum
  Pågående
 • Tillfällen
  Torsdag, Lördag 18:00 - 19:30
 • Tillfällen
  13 tillfällen
Läs mer

Vill du veta mer? Hör av dig!

Vi har varit med själva! Vi har alla egna erfarenheter inom ämnet, vilket underlättar när vi samarbetar. Det är bara att höra av dig om du undrar något.

Tony Karsbo

Tony Karsbo

Profilområdesansvarig kyrka Mitt, nationell verksamhetsutvecklare inom Bildning och kultur i frikyrkorna
Inga personer hittades.

Projekt och initiativ

Några exempel på projekt och initiativ, ofta skapat tillsammans med andra

Att växa i mötet med andra

Att växa i mötet med andra

”Att växa i mötet med andra” är en serie samtal och föreläsningar om folkbildningen och demokratin, hur de hänger ihop, samspelar och kan utvecklas tillsamma...

Livssyn och livsmod

Livssyn och livsmod

"Livssyn och livsmod" är en programserie med samtal och föreläsningar på temat existentiell hälsa och mänsklig hållbarhet.

Musiken, livet och döden

Musiken, livet och döden

"Musiken, livet och döden" är en serie samtal om de livsviktiga tonerna, melodierna, orden, låtarna, skivorna, spellistorna, konserterna, klubbarna, festival...