Skip to main content

Möt utmaningar i samhället med oss i Bilda Sydöst

Uppdaterad:

Svenska samhället är fullt av sociala behov och utmaningar. Vi söker kontakt med personer och samverkansparter som vill stärka människor och lokala samhällen tillsammans med oss.

Ett prioriterat område för oss är integration.  Våra främsta verktyg och resurser i det arbetet är folkbildning och projekt.

Integration genom folkbildning

Som studieförbund har vi i uppdrag att göra studiecirklar för några specifika målgrupper:

  • Asylsökande – stärkt svenska och meningsfull sysselsättning
  • Verksamhet för personer (huvudsakligen utrikesfödda kvinnor) som befinner sig långt från arbete och studier.
  • Utlandsfödda föräldrar – stärkt svenska
  • Personer med uppehållstillstånd – stärkt svenska och meningsfull sysselsättning genom bl.a. språkcaféer.

För studiecirklar med dessa målgrupper har vi särskilda resurser att använda i arbetet. Mer information om dessa uppdrag finns längre ned på sidan.

Integration genom projekt

Vi vill också gärna medverka till att genomföra idéer och nya satsningar genom olika projekt. Nedan följer några exempel på integrationsprojekt som är aktuella just nu i vår region.

Hur kan vi samarbeta?

Nedan hittar du exempel på folkbildning och projekt som vi gärna samverkar kring.

Materialtips

Nedan finns några förslag på material som kan användas både vid fysiska och digitala grupper. Några av dem har Bilda skapat eller medverkat till, andra kommer från andra sammanhang.

Kontakta oss

Nedan hittar du kontaktuppgifter till oss!