Skip to main content
Religion och tro

Folkbildning i ortodoxa kyrkorna

Vi vill ge varje församling redskap för sin bildnings- och kulturverksamhet och stöder verksamhet som ortodox scouting, ikonmåleri och kurser i konflikthantering och föreningsteknik och ledarutbildningar. Årligen anordnas också flera studie- och pilgrimsresor med ortodoxa grupper till Det heliga landet.

Folkbildning i ortodoxa kyrkorna

Vi kan stödja kyrkor och församlingarna genom att:

 • skräddarsy kurser och utbildningar.
 • bistå med personal som har kyrklig kompetens som kan vara bollplank och möjliggörare.
 • ordna möten för samverkan med andra kyrkor, traditioner och kulturer.
 • tillhandahålla pedagogiskt material, studieguider och studiematerial
 • ordna cirkelverksamhet för nyanlända.
 • vara en resurs vid  konferenser, seminarier, konserter och offentliga samtal.
 • vara stöd vid studie- och pilgrimsresor till Israel och Palestina

Teologi

Varför tror man som man tror i din kyrka? Att fundera över kristen tro och teologiska frågor tillsammans med andra ger nya perspektiv och fördjupar den egna tron.

I samverkan med församlingarna bidrar vi med vår folkbildningskompetens i utformningen av bibelstudier, söndagsskola, diakonlära, samtalsgrupper, ikonmålarkurser och trosundervisning. Vi har också olika samtalsmodeller, studieplaner och tips på böcker.

Söndagsskolematerial för syrisk-ortodoxa kyrkan

Via oss kan söndagsskoleledare få tillgång till ett material. Det riktar sig till barn i åldrarna 5-10 år och församlingar med söndagsskoleverksamhet. Materialet innehåller en hel del lekar, pyssel. Materialet är tänkt att användas i syrisk-ortodoxa församlingar men går även att tillämpa i andra ortodoxa kyrkors söndagsskoleundervisning.

Kyrkospråk

Kyrkornas klassiska språk är syriska, koptiska, grekiska, geez och kyrkoslaviska. De slår en bro mellan historia och nutid och ger kyrkomedlemmarna möjlighet att delta i kyrkans liturgier vilket vore omöjligt utan en förståelse för språket.

Genom att erbjuda studieverksamhet om kyrkospråken hålls språken levande.

Församlingsutveckling

Vilka är vi? Hur ser andra på oss? Vilka vill vi vara? Vilken öppenhet har vi för förändring i mötet med människor? Tillsammans med församlingarna arbetar vi också för att medlemmarna ska känna sig delaktiga och engagerade i samhället.

Vi erbjuder möjlighet till organisationsutveckling för församlingarna med bland annat styrelse- och föreningsteknik. Vi vill också erbjuda församlingen stöd i att utvecklas i enlighet med deras målsättningar. Diakonens i rollen som ledare och kvinnors roll och engagemang inom den ortodoxa kyrkan är ett par exempel.

Studiecirkel, kurs och evenemang

Lär dig något nytt tillsammans med oss!

Vill du veta mer? Hör av dig!

Vi har varit med själva! Vi har alla egna erfarenheter inom ämnet, vilket underlättar när vi samarbetar. Det är bara att höra av dig om du undrar något.

Mats Joelsson

Mats Joelsson

Verksamhetsutvecklare Ledarutveckling, nationell verksamhetsutvecklare inom Bildning och kultur i frikyrkorna
Yirgalem Yacob

Yirgalem Yacob

Verksamhetsutvecklare folkbildning inom Ortodoxa kyrkorna
 • Mobiltelefon 079-062 63 72
 • E-post yirgalem.yacob@bilda.nu
Tony Karsbo

Tony Karsbo

Profilområdesansvarig kyrka Mitt, nationell verksamhetsutvecklare inom Bildning och kultur i frikyrkorna
Hanan Akl

Hanan Akl

Administratör och Verksamhetsutvecklare folkbildning i Katolska kyrkan
 • Mobiltelefon 079-063 04 03
 • E-post hanan.akl@bilda.nu
Inga personer hittades.

Projekt och initiativ

Några exempel på projekt och initiativ, ofta skapat tillsammans med andra

Alpha

Alpha

Vi tror på mötet mellan människor och gärna i den lilla gruppen. Där man får tala till punkt, bli lyssnad på och provtänka tillsammans med andra. I en alphak...

I Trygga Händer

I Trygga Händer

I Trygga Händer är en etisk vägledning för församlingar, föreningar och grupper av ledare för att skapa trygga platser för barn.

Sidor, erbjudanden och annat

Mer inom Folkbildning i ortodoxa kyrkorna