Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu
Fiorella Bastidas

Fiorella Bastidas

Utvecklingsansvarig folkbildning i katolska kyrkan (Föräldraledig)