Skip to main content

Möt utmaningar i samhället med oss i Bilda Svealand

Uppdaterad:

I vårt samhälle finns många utmaningar och behov. Tillsammans har vi möjlighet att möta dessa utmaningar. Vi söker kontakt med personer, församlingar och andra samverkansparter som vill stärka människor och lokala samhällen tillsammans med oss.

I Bilda Svealand finns ett team med fokus på integration och sociala satsningar, Team social innovation och integration. Tillsammans med lokala församlingar och andra samverkanspartners vill vi möta utmaningar i samhället på konkreta och strategiska sätt.

Ett särskilt prioriterat område för oss är integration. Våra främsta verktyg och resurser i det arbetet är folkbildning och projekt.

Kontakta oss gärna om du har idéer, funderingar, eller vill veta mer!

Integration genom folkbildning

Som studieförbund har vi i uppdrag att göra studiecirklar för vissa specifika målgrupper. I gruppverksamheter för dessa målgrupper har vi särskilda resurser som kan användas i arbetet.

  • Asylsökande
  • Utlandsfödda föräldrar
  • Människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, med särskilt fokus på utlandsfödda kvinnor

Integration genom projekt

Vi vill också gärna medverka till att genomföra idéer och nya satsningar genom projekt – allra helst i samarbete med våra medlemsorganisationer. Bilda Svealands team för sociala satsningar och integration är uppbyggt för att vara snabbfotat, och vi har kapacitet att söka och hantera projektmedel, samt övrig projektadministration. Huvudsakliga projektfinansiärer är Länsstyrelserna och Leader.

Hur kan vi samarbeta?

Nedan hittar du exempel på folkbildning och projekt som vi gärna samverkar kring.

Materialtips

Nedan finns några förslag på material som kan användas både vid fysiska och digitala grupper. Några av dem har Bilda skapat eller medverkat till, andra kommer från andra sammanhang.

Kontakta oss

Nedan hittar du kontaktuppgifter till oss som ingår i Team social innovation och integration!