Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu
Birgitta Svensson

Birgitta Svensson

Verksamhetsutvecklare Folkbildning i frikyrkorna