Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu
Paulina Lindgren

Paulina Lindgren

Utvecklingsansvarig profilområde kyrka, verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna