Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu
Foto: Kristoffer Lignell

Magnus Franzén

Verksamhetsutvecklare Samhälle och Folkbildning i frikyrkorna. Verksamhetsområde Skåne.