Skip to main content

Martin Karlsson

Verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna. Verksamhetsområde Göteborg med kranskommuner.