Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu
Martin Karlsson

Martin Karlsson

Verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna. Verksamhetsområde Göteborg med kranskommuner.