Skip to main content

Yvonne Johansson

Verksamhetsutvecklare folkbildning i frikyrkorna. Verksamhetsområden Sjuhärad och Fyrbodal.