Skip to main content

Folkbildning för asylsökande

Uppdaterad:

Som studieförbund har vi i uppdrag att göra studiecirklar som stärker asylsökande i svenska språket och erbjuda meningsfull sysselsättning.

Inom målgruppen finns ett stort behov av att bli trygg med att prata svenska samt till meningsfull sysselsättning.

Detta uppdrag är inriktat på personer med LMA-nummer.

Exempel på verksamhet är språkträning, praktisk svenska eller grupper för barn. Verksamheten passar bra att genomföra i form av både fysiska och digitala möten.

För att komma igång med liknande verksamhet kan Bilda bidra med material, stöttning och fortbildning av cirkelledare, arvode till cirkelledare, kontaktskapande med olika parter i till exempel en kommun, eller marknadsföring.

Hör gärna av er för att få tips eller bolla idéer!