Skip to main content

Sjung språket

Uppdaterad:

Sång är ett fantastiskt sätt att lära sig ett nytt språk. Sången skapar på ett glädjefyllt sätt möjlighet att lära sig både uttal och ordförståelse.

Sjung språket är ett pedagogiskt material framtaget just för att nyttja musikens kraft tillsammans med människor som vill lära sig svenska. Materialet har vuxit fram inom Räddningsmissionen och Svenska kyrkan i Bergsjön, Göteborg. På hemsidan finns ljudfiler och texter lättillgänglig: www.sjungspraket.se/.

Bilda har också medverkat till att ta fram en tryckt ledarhandledning, som också innehåller alla noter och ackord. Hör av dig till oss om du är intresserad av att använda materialet i en studiecirkel.

Genom Bilda kan din studiecirkel också få tillgång till appen We are voice, med en mängd musikbibliotek av olika slag. Här finns till exempel verktyg för cirklar som jobbar med språket i körform. Hör av dig till oss om du vill veta mer!