Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

Informationsverige

Uppdaterad:

Informationvserige.se är en myndighetsgemensam guide till det svenska samhället. Sidan riktar sig till asylsökande, nyanlända, ensamkommande, samt personer som möter dessa målgrupper.

På sidan finns studiematerial (här kallat ”metodstöd”) till följande teman:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familje och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Här hittar du materialet.

På informationsverige.se finns också en metodbank med tips på metoder som kan passa att använda i relation till ovanstående teman. Här hittar du metodbanken.