Skip to main content

Informationsverige

Uppdaterad:

Informationvserige.se är en myndighetsgemensam guide till det svenska samhället. Sidan riktar sig till asylsökande, nyanlända, ensamkommande, samt personer som möter dessa målgrupper.

På sidan finns studiematerial (här kallat ”metodstöd”) till följande teman:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familje och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Här hittar du materialet.

På informationsverige.se finns också en metodbank med tips på metoder som kan passa att använda i relation till ovanstående teman. Här hittar du metodbanken.